www.kispest.hu - 2008.12.17.


Évet zárt a képviselő-testület


Idén utoljára ülésezett Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete.

Napirend előtt a testület egyperces néma felállással adózott  a novemberben elhunyt díszpolgár, Ambrusek István emlékének.

Külsős bizottsági tagok tettek esküt. Csonka János, a várospolitikai és fejlesztési, Csányi Gyula, a szociális és lakásügyi, Balogh Csilla, a közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottságban dolgozik.

A zárt ülést követően elsőként rendeletet alkotott a testület a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról, majd a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeleteket módosították a képviselők.

Jogharmonizáció miatt kellett módosítani, illetve kiegészíteni 12 – belső piaci szolgáltatásról szóló – rendeletet. A Kispest címer, zászló és név használatáról, a kerületi városrendezési és építési szabályozásról, az építészeti-műszaki tervtanács működéséről, a közművelődésről, a sportról, a talajterhelési díj szabályairól, a bérlakásokról, az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól, a környezetvédelmi alapról, a helyi környezet védelméről, valamint a vendéglátó üzletek működésének korlátozásairól szóló rendeletek kaptak jogharmonizációs záradékot.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztésére. A pályázat kötelező mellékleteként együttműködési megállapodást köt a Hársfa, a Bóbita és a Százszorszép óvodákkal, valamint az Eötvös, a Bolyai és a Vass iskolákkal, illetve a Deák gimnáziummal.

Az Eötvös és a Vass iskolák udvarán létesítendő műfüves sportpálya építésére ad be pályázatot az Önkormányzati Minisztériumhoz a kerület.

Együttműködési megállapodást köt a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal az önkormányzat. Erre az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező emberek munkaerőpiaci lehetőségét növelő „Első lépés” című pályázat benyújtásához van szükség. Az önkormányzat konzorciumi vezetőként a Családsegítő Szolgálattal és a Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesülettel fog össze a program megvalósítására.

Megújította a testület az önkormányzat és a Karácsony Sándor Rózsatéri Általános Iskola év végén lejáró közoktatási együttműködési megállapodását.