www.kispest.hu - 2011.10.20.


Önkormányzati rendeletek változtak


A mai ülésen a képviselők egyebek mellett elfogadták az új sportkoncepciót, és döntöttek a női kézilabdacsapat, a Reménység iskola, valamint a Puskás Ferenc emlékére rendezett szentmise és emlékkoncert támogatásáról. Tizenhat rendeletet is módosított a testület; az egyik bünteti a galambok etetését közterületen.


Az ülés kezdetén Csukás Irén, a POFOSZ Kispesti Szervezetének elnöke egy 1956-ra emlékeztető lyukas nemzeti színű zászlót adományozott az önkormányzatnak, melyet Gajda Péter polgármester vett át.

Rendelet született az egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről, normatív határozat a testület SZMSZ-éről. A módosított rendeletek között voltak telekadóról, a kitüntető díjról, a közterületi alkoholfogyasztás korlátozásáról, a környezetvédelmi alapról, a versenyeztetési eljárás szabályairól, a beruházások rendjéről, a talajterhelési díj szabályairól, a képviselők tiszteletdíjáról, valamint az őket megillető szociális támogatásokról, az önkormányzati közutak nem közlekedéscélú igénybevételének díjáról, a játszó- és sporttéri dohányzás tiltásáról, valamint a közterületek használatáról szóló rendeletek.

A keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló rendeletben – szakmai szempontok alapján, a munkahelyteremtés lehetőségét szem előtt tartva – kiegészült a tevékenységek köre. A módosított állattartási rendelet pedig már bünteti a galambok közterületi etetését. Pontosítja azokat a helyiségeket és tereket is, ahová – a segítő kutyák kivételével – nem lehet ebeket bevinni.

Az önkormányzat idén 10 millió forinttal támogatja a Kispest Női Kézilabda Klubot. A támogatási szerződés értelmében a sportegyesület sportfelszerelések, labdák, mezek vásárlására, felnőtt és utánpótlás csapatok felkészülésével kapcsolatos, mérkőzésvezetői, utazási, valamint versenyköltségekre, illetve edzők díjazására költheti a támogatást.

Új sportkoncepciója van a kerületnek. A 2003-as dokumentum változását az indokolta, hogy az elmúlt években jelentős változás következett be a sportlétesítmények száma, üzemeltetése terén, a kerületben működő sportegyesületek számában és összetételében. Az új Alkotmány emberi alapjogként rögzíti a rendszeres testedzéshez való jogot.

Együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat a Kispesti Sport Nonprofit Kft.-vel. A dokumentum rögzíti azokat a feladatokat és szolgáltatásokat is, amelyeket a kft. a kezelésében lévő sporttelepeken térítésmentesen nyújt a lakosság számára. Eszerint óvodai és iskola sportfoglalkozások, sportnapok, diákolimpiai versenyek számára biztosítja a sporttelepeket, közreműködik a kerületi sportnapok, illetve a Wekerlei Napok sporteseményeinek rendezésében, valamint nyitvatartási időben biztosítja a lakosság számára a Katona József utcai sporttelep szolgáltatásait.

Határozott a testület, hogy 6,9 millió forinttal támogatja a Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskola zavartalan működését.

Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatja Puskás Ferenc tiszteletére rendezett szentmisét és emlékkoncertet. A legendás kispesti labdarúgó halálának 5. évfordulóján, 2011. november 17-én megvalósuló jótékonysági programot a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága szervezi.

Vita alakult ki az ülés végén Lázár Tamás képviselőnek a kerületi közterület-felügyelet és városőrség felállításáról szóló önálló képviselői indítványa kapcsán. Nem a témáról, hanem arról folyt a vita, hogy a már napirendre tűzött javaslatot visszavonhatja-e a képviselő vagy sem. A jobbikos városatya azért állt el előterjesztése tárgyalásától, mert annak korábbi egyeztetésén nem vettek részt a fideszes képviselők, viszont az ülés elején módosító indítványt nyújtottak be. Ez teljesen megváltoztatta az eredeti elképzelést, ezért elfogadhatatlan volt a képviselő számára, aki szerint érdemi egyeztetés után kell a testület elé kerülnie az anyagnak. Végül ma nem tárgyalta a testület a közterület-felügyelet és városőrség ügyét.