www.kispest.hu - 2004.10.22.


Templomtörténelem és múltidézés


Idén 100 éve szentelték fel a kispesti Nagyboldogasszony katolikus templomot. Az alakalomból a Helytörténeti Gyűjtemény kiállítást rendezett, amelyet csütörtök este nyitottak meg a Vigadó Galériában. A tárlat december 12-ig várja a látogatókat.

A templom történetét bemutató tárlatot a hetedik kispesti plébános, Hegedűs László ajánlotta a Galériában megjelent vendégek figyelmébe, hangsúlyozva: a kiállítás azt is bemutatja, hogy a nehézségek - világháborúk, a gazdasági válság, 1956 - ellenére miként találtak kapaszkodót a hívek. A Kispestről származó Pálos Frigyes prépost, a Váci Székesegyház őrkanonokja saját személyes emlékeit idézte fel: iskolás koráról, tanárairól, a 30-as és 40-es évekről, az akkori hitéletről mesélt a közönségnek, felidézve az elődök tetteit.

A kiállítás a főbb események mentén vázolja fel a 100 évet, lehetőséget adva a látogatóknak a múltba való visszatekintésre. A tárgyak, fényképek, sajtóanyagok és levéltári dokumentumok között találhatók olyan különlegességek, mint például az első kispesti keresztelő anyakönyv 1883-ból, addig ugyanis Kőbányán zajlottak a keresztelések. Látható az első lelkész, Ribényi Antal haláláról szóló a távirat 1910-ből csakúgy, mint a váci Püspöki Levéltárból származó építkezéssel kapcsolatos szerződések is. De olvashatók a Kispesti Néplap cikkei Varga Remig József plébánosról, akit iskolai izgatás címén 1848-ban letartóztattak és 6 év börtönbüntetésre ítéltek.

A Nagyboldogasszony templom száz éves története ugyanis valójában 1877-ben kezdődött. Az itt lakók közreműködésével ekkor indult meg a Kistemplom építése, amelynek munkálatai anyagi okok miatt csak 1884-ben fejeződtek be. Helyén az építőanyag felhasználásával 1904-re készült el - az 1889-ben elhunyt trónörökös emlékére - a Rudolf fogadalmi templom. Ezt 1955-ben pápai engedéllyel Szűz Mária oltalma alá helyezték, azóta viseli a Nagyboldogasszony nevet.

A templom históriája egyben hét plébános élettörténete is. Építtetésében az első lelkész, Ribényi Antal vitathatatlan érdemeket szerezett. 1883-ban került Kispestre, 21 évig küszködött az építkezéssel, még Wekerle Sándort , az akkori pénzügyminisztert is megnyerte az ügynek. Az első plébános Drexler Antal volt, őt huszonhét éven át, 1945-ig Merva Imre követte, majd Varga Remig József és az ugyancsak letartóztatott Horváth József következett. A háborúban megsérült épület helyreállításán és a katolikus közösség egybetartásán Dr. Bakos Kálmán fáradozott az 50-es években. Őt Balassay József váltotta, majd 1983-tól Hegedűs László lett a Nagyboldogasszony templom plébánosa. Rá várt a feladat, hogy a rendszerváltozást követően újjászervezze a kispesti római katolikus hitéletet.

Kapcsolódó cikk:
A szaniteráruktól a dísztárgyakig - a Gránitgyár a Galériában