2007. szeptember 18.


A testületi ülés időpontja 14 óra

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének …./2007.(     ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(II.23.) rendelettel módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

3.) A Városközpont szabályozási terve
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének .…/2007.( ) rendelete a Kispesti Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló többször módosított 43/2000.(XI. 24.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

4.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének …../2007. (   ) rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló helyi szabályozásról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete a 15/2007. (V.21.) rendelettel módosított 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007. (II.23.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6.) Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat képviselő-testületének 2007. évi költségvetési előirányzatainak I. féléves teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó:
Gajda Péter polgármester

7.) Budapest XIX. ker. Vas Gereben u. 229. szám alatti nem lakás célú ingatlan (166710/1/A/19 hrsz.) elidegenítése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

8.) Budapest XIX. ker. Eötvös u. 5. sz. alatti 241 m2 alapterületű nem lakás célú helyiség pályáztatás alóli kivonása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

9.) Budapest XIX. Ady E. út tulajdonjog átadása a Fővárosi Önkormányzat részére
Előadó:
Gajda Péter polgármester

10.) A Budapest XIX. 166906/88 hrsz-ú ingatlanon (KAC pálya teleknyúlványán) a pesterzsébeti gyűjtőcsatorna átvezetése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

11.) Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez
Előadó:
Gajda Péter polgármester

12.) Javaslat fogyatékosok nappali intézménye részére egy fő utáni támogatás biztosítására
Előadó:
Gajda Péter polgármester

13.) A Gyöngyvirág Kórusalapítvány támogatása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

14.) A Kolónia Kispest Helytörténeti és Helyismereti Közalapítvány egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági jelentése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

15.) A „Balzsam 94” Kft-vel kötendő megállapodás
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

16.) Közoktatási Esélyegyenlőségi Program tervezetének tárgyalása
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

17.) Beszámoló a Kispesti Családsegítő Szolgálat 2006. évi munkájáról
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

18.) Beszámoló a Kispesti Uszoda 2006. évi működéséről
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

19.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

20.) Javaslat a 470/2007. (V.15.) Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

21.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

22.) Képviselői indítvány
Javaslat a teherforgalom korlátozására a KÖ-KI környékén
Előadók:
dr. Fried Miklós képviselő
Tóthné Szabó Éva képviselő, Civilek Érdekvédelmi Fóruma
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |