Önkormányzati tulajdonú üres üzlethelyiségek bérbeadása a Kossuth téri piacon


határidő: folyamatos

Bp., XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Vagyonkezelő Műszaki Szervezete bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, a XIX. ker. Kossuth téri piacon lévő üres üzlethelyiségeket.

Általános bérbeadási feltételek
Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A jelentkezést írásban a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetben lehet leadni.
I. A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban a rendeltetésre kijelölt tevékenység folytatására alkalmas állapotban kerülnek bérbeadásra. A bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkálatot saját költségén csak a bérbeadó engedélyével végezhet, hozzájárulásban rögzített feltételek szerint. Azon jelentkezővel, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, bérleti szerződés nem köthető.

II. A helyiségek után a XIX. ker. Önkormányzat Vásárokról és piacokról szóló rendelete értelmében egyszeri térítési díjat kell fizetni, melynek összege áruda esetében bruttó 151.958 Ft/m2, raktárnál bruttó 60.783 Ft/m2 (többször módosított 19/2009.(VI. 25.) sz. ök. rendelet 3. sz. melléklet V. pontja). Az egyszeri térítési díjat a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1192 Budapest Ady Endre út 7. szám alatti pénztárba vagy a VAMÜSZ OTP NyRt-nél vezetett: 11784009-15519188 számú számlájára kell befizetni. A bizonylat a bérleti szerződés mellékletét képezi. Az egyszeri térítési díjra egyedi elbírálás esetén részletfizetési lehetőség adható!

A helyiségekre a szerződés megkötésének alapfeltétele hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése, melyet a bérlő a jogviszony megszűnése esetén kap vissza kamatok nélkül abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. A kaució összegét a VAMÜSZ OTP NyRT-nél vezetett 11784009-15519188-10020009 számú számlára kell befizetni.

Általános bérbeadási feltételek


Jelentkezhet minden gazdálkodó, karitatív tevékenységet folytató szervezet, természetes és jogi személy, intézmény. A jelentkezést írásban, a Vagyonkezelő Műszaki Szervezetnél kell leadni. (Budapest, XIX. ker. Ady Endre út 7. tel: 347-4535, fax: 282-9667, e-mail: vamusz@kispest.hu)

I. A helyiséget játékterem, zajos műhely, ipari tevékenység céljaira használni nem lehet. A helyiségek megtekintett műszaki állapotban a rendeltetésre kijelölt tevékenység folytatására alkalmas állapotban kerülnek bérbeadásra. A bérlő a bérelt helyiségben átalakítási munkálatot saját költségén csak a bérbeadó engedélyével végezhet, hozzájárulásban rögzített feltételek szerint. Azon jelentkezővel, aki más önkormányzati tulajdont bérel, vagy használ és egy hónapnál több díjhátraléka van, vagy jogviszonyát a saját hibájából 30 napon túl nem rendezte, bérleti szerződés nem köthető.
II. A helyiségek után a XIX. ker. Önkormányzat Vásárokról és piacokról szóló rendelete értelmében egyszeri térítési díjat kell fizetni, melynek összege áruda esetében bruttó 151.958.- Ft/m2, raktárnál bruttó 60.783.- Ft/m2 (többször módosított 19/2009.(VI. 25.) sz. ök. rendelet 3. sz. melléklet V. pontja). Az egyszeri térítési díjat a szerződés megkötése előtt kell a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet pénztárába, vagy a VAMÜSZ OTP NyRt-nél vezetett: 11784009-15519188 számú számlájára kell befizetni. A bizonylat a bérleti szerződés mellékletét képezi. Az egyszeri térítési díjra egyedi elbírálás alapján részletfizetési lehetőség adható!
III. A szerződés megkötésének alapfeltétele hat havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució letétbe helyezése, melyet a bérlő a jogviszony megszűnése esetén kap vissza kamatok nélkül abban az esetben, ha bérleti és közüzemi díj tartozása nincs, és a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja le. A kaució összegét VAMÜSZ OTP NyRT-nél vezetett 11784009-15519188-10020009 számú számlára kell befizetni.

Bérbe vehető üzlethelyiségek:


I. Kossuth téri „régi” piac 55/b. számú raktár
Rendeltetése: raktárhelyiség
Alapterülete: 13,00 m2
Műszaki állapota: felújításra szorul
Közműellátás: elektromos hálózat van, a szolgáltatás helyreállítása szükséges
Bérleti díj: 10.725,-Ft/hó+ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 632.143,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól.

II. Kossuth téri piac- „új” piac Üzletház emeletén Ü/33. számú üzlethelyiség
Rendeltetése: üzlet - kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Alapterülete: 21,20 m2
Műszaki állapota: karbantartás szükséges
Közműellátás: villany, víz, csatorna, központi fűtés
Bérleti díj: 107.696,-Ft/hó+ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 2.577.208,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól

III. Kossuth téri piac – Piac csarnok 162301/7/E/3. üzlet
Rendeltetése: üzlet – kereskedelmi tevékenység-élelmiszer
Alapterülete: 50,54 m2
Műszaki állapota: karbantartás szükséges
Közműellátás: villany, víz, csatorna
Bérleti díj: 153.642,-Ft/hó+ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 6.143.966,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól.

IV. Kossuth téri Új Piac – Piaccsarnok 162301/7/G/4 üzlet
Rendeltetése: üzlet – kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Alapterülete: 24,77 m2
Műszaki állapota: karbantartás szükséges
Közműellátás: villany, víz, csatorna
Bérleti díj: 75.280,-Ft/hó+ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 3.011.200,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól.

V. Gutenberg téri Piac – W/2 üzlet
Rendeltetése: üzlet – kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Alapterülete: 47,00 m2
Műszaki állapota: teljes felújításra szorul
Közműellátás: villany, víz-csatorna
Bérleti díj: 102.010,-Ft/hó+ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 3.999.512,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól.

VI. Kossuth téri Új Piac – Piaccsarnok 162301/7/H/7 számú üzlet
Rendeltetése: kereskedelmi, szolgáltatói tevékenység
Alapterülete: 15,36 m2
Műszaki állapota: karbantartás szükséges
Közműellátás: villany, víz, csatorna
Bérleti díj: 46.682,-Ft/hó+ ÁFA
Egyszeri térítési díj összege: 1.867.260,-Ft+ÁFA
A helyiség használata határozott időtartamra, 5 évre szól.

A helyiségek megtekintését a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet Piacüzemeltetési csoportja munkanapokon 7- 17 óráig biztosítja.
Érdeklődni lehet: Vagyonkezelő Műszaki Szervezet 1191. Budapest Ady Endre út 7. tel.: 3474-535, vagy Piacüzemeltetési csoport tel .: 282-9486.
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |