Az 1848-as forradalomra emlékeztek Kispesten

2011.03.16.

A hagyományhoz hűen idén is a Kossuth téren rendezett ünnepségen emlékeztek a kispestiek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára március 15-én. A szónok, Vinczek György alpolgármester aktuális témákra, a sajtószabadságra és a Kispest újság megszüntetésére is kitért ünnepi beszédében.

„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély, és varázsos rendhagyás” – idézte Márai Sándor sorait Vinczek György alpolgármester az ünnepség szónoka március 15-én délelőtt a Kossuth-szobornál. Hangsúlyozta, hogy az ünnepeknek az emlékezésről és az emlékteremtésről kell szólniuk, és ezen a napon forradalmunk kapcsán a győzelemről, nem pedig a bukásról kell emlékeznünk.

Aktualitása okán beszélt a forradalom egyik legfontosabb eredményéről, a sajtószabadságról is. „Sajnos nem kerülhetem ki, hogy a sajtószabadságot – a médiatörvény megalkotása, az állami ellenőrzés szinte korlátlan kiterjesztése óta – ismét féltenünk kell. Talán a félelem a kulcsszó. Félelem a mindenható médiatanács elfogultságától, a szabad véleménynyilvánítás kiszámíthatatlan következményeitől. És félelem attól, hogy a fenyegetettség ismét öncenzúrához és szolgalelkűséghez vezet, s hogy újra csak jelbeszédben mondható el, írható le a hatalmat és annak képviselőit érintő elmarasztaló, vagy éppen elítélő gondolat” – mondta Vinczek György.

Az alpolgármester kitért a helyi lap ügyére is: „Fájó dolog éppen a szabad sajtó napján arról beszélni, hogy megszűnt a Kispest újság. Ez a helyi újság ugyanis valóban szabad szellemiséggel működött: kiegyensúlyozott volt, részrehajlás nélkül tájékoztatott a helyi eseményekről, esélyt adott az egyházaknak és civil szervezeteknek is a tájékoztatásra. Sokak számára ez volt az Újság, amit rendszeresen olvashatott. A kispestiek szerették és elfogadták a lapot. Ennek most vége, az alkalmi többség egy tollvonással szüntette meg.”

Végül a társadalmi összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet Vinczek György. „Azt szeretnénk, hogy a közös teherviselés valóban arányos, igazságos, a terhekhez és a jövedelmekhez mért legyen, s ne taszítsa még nagyobb nyomorba a napról-napra élő embereket… Magyarországon korábban, és az óta sem volt példa olyan mértékű társadalmi összefogásra, mint a forradalom és szabadságharc másfél esztendejében. S bár a függetlenség, a nemzet szabadsága akkor csak átmeneti lehetett, a nemzeti közösség örökre megteremtődött.” – mondta az alpolgármester.

A megemlékezés a KMO Művelődési Ház szervezésében zenés-táncos, irodalmi előadással folytatódott, melyben a Theatrum Hungaricum színészei, a Forgatag táncegyüttes, valamint az Obsitos zenekar működött közre. Az ünnepség végén az egyházak, a pártok, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői és a lakosság helyezték el az emlékezés virágait a Kossuth-szobornál. Az önkormányzat nevében Vinczek György és Dr. Kovács Bence alpolgármesterek, valamint Dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző koszorúzott.
(18 kép)
       
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |