Maratoni ülés a nyári szünet előtt

2011.06.17.

Több mint hatvan napirendet tárgyalt a nyári szünet előtti utolsó, csütörtöki ülésén Kispest önkormányzatának képviselő-testülete. Egyebek mellett döntöttek a képviselők az egyházi funkciójú épületek felújítására beadott pályázatokról, sport és alapítványi támogatásokról, pályázati részvételről, személyi kérdésekről, és elfogadták a 2014-ig érvényes gazdasági programot is.

A testületi ülés kezdetén a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek a közelmúltban elhunyt egykori köztársasági elnökre, Mádl Ferencre, a kispesti amatőr helytörténész-gyűjtő Varga Lászlóra, valamint az 1990-94 között önkormányzati képviselő Kunyecz Lászlóra.

Döntött a testület arról, hogy az önkormányzat alapító tagként részt vesz a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításában.
(8 kép)
Megállapodást kötött a kerület a BRFK-val a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, valamint túlszolgálat finanszírozására. A 2011. évi költségvetésben 50 millió forintot fogadott el az önkormányzat a feladatok finanszírozására.

Támogatási szerződést kötött a Magyar Futball Akadémia alapítvánnyal az önkormányzat. A megállapodás értelmében 20 millió forinttal támogatja a kispesti gyermek- és utánpótlás sport fejlesztését az önkormányzat.

Budapest Főváros Kormányhivatalának törvényességi észrevételére reagálva hozott új rendeletet a testület a kerületi vendéglátó üzletek működésének korlátozásáról. A vitában Gajda Péter polgármester azt javasolta, hogy a képviselők ne tárgyalják a napirendet, maradjon érvényben a szigorú kerületi szabályozás. A módosításokkal elfogadott javaslat szerint az Üllői út és az Ady Endre út mindkét oldalán engedélyezték a szeszes italt forgalmazó vendéglátó üzletek működtetését.

Módosult a kitüntetésekről szóló rendelet: az önkormányzat közművelődési díjat alapított. A kiemelkedő munkáért járó elismerést minden évben a Magyar Kultúra Napján adják át.

A Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési és tandíja nem változik a 2011/2012. tanévben. A Deák Gimnázium felnőttoktatásban résztvevő diákjai 50százalékkal fizetnek többet a következő tanévben. A tavalyi inflációs rátával, 4,9 százalékkal emelkedik a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 2011. július 1-jétől 2012. június 30-ig. Átlagosan 10 százalékkal emelkednek a közterület-használati díjak is Kispesten.

Nem döntött a testület a Vagyonkezelő Műszaki Szervezet vezetőjének személyéről, hanem új pályázatot ír ki az állásra. Geleta Károly személyében viszont új igazgatója lett a Kispesti Uszodának.

Elfogadták a képviselők a 2014-ig érvényes gazdasági programot. Ez tartalmazza többek között a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési-, illetve adópolitika célkitűzéseit, a közszolgáltatások biztosítására vonatkozó megoldásokat.

Döntött a testület az egyházi funkciójú kispesti épületek felújítására beadott pályázatokról. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség 500 ezer, a Kispesti Evangélikus Egyház 300 ezer, a Budapest-Kispest Jézus Szíve Plébánia 850 ezer, a Magyarországi Baptista Egyház - Kispest I. gyülekezete 600 ezer, a Kispesti Nagyboldogasszony Főplébánia 600 ezer, a Kispest Rózsatéri Református Egyházközség 600 ezer, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 400 ezer, a Budapesti Zsidó Hitközség XVIII.-XIX. kerületi körzete 350 ezer, a Kispest Wekerletelepi Református Egyházközség 550 ezer, a Kispest Wekerletelepi Szent József Plébánia 250 ezer forint támogatást kapott.

Engedélyezte a testület, hogy a Kispesti Nyugdíjasok Szociális és Érdekvédelmi Egyesülete (KINYE) szakkörének kézimunkáin megjelenhessen a Kispest zászló. A Kispesti Kerékpáros Sport Egyesület használhatja a Kispest nevet és emblémáján a kerület címerét. Használhatja a Kispest nevet a Kispest Női Kézilabda Klub és a Kispest info újság is.

Támogatási szerződést köt a Kispesti Sport Nonprofit Kft.-vel az önkormányzat. A megállapodás értelmében a kft. 7,5 millió forint támogatást kap a Katona József utcai sporttelep épületeinek tetőszigetelésére és felújítására, valamint a skate-park átköltöztetésére.

Újabb licitálásos pályázatot ír ki az önkormányzat a Fő utca 22. alatti Kispesti Vigadó épületének hasznosítására.

Úgy határozott a testület, hogy a vonatkozó rendelet módosításáig, de legkésőbb 2011. szeptember 30-ig felfüggeszti az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások elidegenítését.

Döntöttek a képviselők: a Katona József utcai sporttelep melletti ingatlanon lesz a Közpark Nonprofit Kft. 3000 négyzetméteres telephelye.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Megújuló energiafelhasználás növelése című felhívására. A testület megszavazta a maximum 100 millió forintos támogatás 17,6 milliós önkormányzati önrészét is.

Pályázatot ír ki jegyzői állásra az önkormányzat. A kiírást az indokolja, hogy Dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző közszolgálati jogviszonya 2011. augusztus 31-én megszűnik.

További 5 évig igazgatja a Bolyai iskolát Rőhrig Éva, az Erkel iskolát Horváth Lászlóné, a Vass iskolát Ertelné Csák Judit, és a Nevelési Tanácsadót Juhász Katalin. A
Kós iskolában Zuborné Sallai Márta lesz az új igazgató, a Gyöngykagyló Óvodát a jelenlegi megbízott vezető, Bánáti Tiborné irányítja a következő 5 évben.

Alapítványi támogatásokról is döntöttek a képviselők. A Dixi Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány egyik pályázatára 90 ezer, a másikra 115 ezer forint, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítvány 100 ezer, a Kispesti Idősekért Alapítvány 80 ezer, a Kispesti Gyöngyvirág Kórusalapítvány a 100 ezer, a Csillagfény Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány 35 ezer, a Gyöngysor Alapítvány a Gyöngyszem Bölcsőde Gyermekeiért 35 ezer, a Wekerlei Tipegők - Huba Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány 40 ezer, a Kéz a Kézben Alapítvány 30 ezer forintot kapott.

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |