Ovi-zsaruk a Zöld Ágacska Óvodában

2011.09.29.

A gyerekek, a szülők, a rendőrség, valamint az óvoda szoros együttműködésnek köszönhetően sikerrel zárult az Ovi-zsaru program a Zöld Ágacska Óvodában. A program célja, hogy erősítse az óvodáskorú – elsősorban nagycsoportos – gyermekek biztonságérzetét. Az intézmény tavaly csatlakozott a bűnmegelőzési programhoz, az eredményesség miatt már a folytatást tervezik a pedagógusok.

Az óvodáskorú gyerekek a világról gyűjtött tapasztalataik során ki vannak téve kisebb-nagyobb baleseteknek, nem ismerik fel a veszélyeket, és tapasztalatlanságuk miatt nem is tudnak egyes szituációkban helyesen viselkedni. Ennek a programnak a célja a gyerekek védelme a bűnözéssel szemben. A program feldolgozza azokat az életszerű helyzeteket, melyek veszélyforrást tartalmazhatnak otthon vagy a közvetlen környezetükben.
A program hat nagy témakört ölel fel:
- ismerkedési szabályok (ki az idegen számunkra, mit mondhatok el idegen embernek magamról és családomról),
- szabályok, utasítások betartásának fontossága (kinek az utasításait tartsuk be, kinek fogadjunk szót, s miért),
- találkozás idegen személlyel - kapcsolat, ajándékelfogadás szabályai (utcán, játszótéren, idegen lakásban),
- egyedüli otthon tartózkodás szabályai (telefonálás, idegen beengedése a lakásba),
- veszélyes eszközök (háztartási gépek, szúró-vágó eszközök használata, a testi épség megóvása),
- közlekedési szabályok (gyalog, kerékpárral, utasként gépkocsiban).

Az első és az utolsó alkalommal rendőr vezette a foglalkozást. A találkozás meghatározó élmény volt a gyerekeknek. Érdekességként megemlíteném, hogy nekünk felnőtteknek is felhívták a figyelmünket azokra a jelzésekre, amelyek az igazi rendőr jelvényét, igazolványát stb. megkülönböztetik az álrendőrétől. Segítői is voltak két bábfigura személyében Rendőr Robi és Rosszcsont Ricsi.

Ahhoz, hogy a gyerekek ne váljanak áldozatokká, a korai megelőzés elkerülhetetlen, a figyelemfelhívás fontossága nem kérdőjelezhető meg. A biztonságos életmódra nevelés megjelenik a családban, óvodában, közvetett és közvetlen formában. Az alapvető viselkedésminták, életformák bevésődnek. A megelőzés hatékony formája, hogy a gyermek olyan információ birtokában jusson, amelynek alapján el tudja kerülni a veszélyhelyzetet, fel tudja azt ismerni, hogy reagálni tudjon rá. Fő szempontnak kell tekinteni az életkori sajátosságokat, ezért olyan megközelítésben kell bemutatni a veszélyhelyzeteket s azok lehetséges megoldásait, hogy az formálja magatartásukat, erősítse önbecsülésüket és magabiztosságukat.

A tematika alapja, hogy először a negatív viselkedési mintát játsszák el, ezután a rendőr a gyerekekkel együtt levonja a következtetést, majd rögzítésként eljátsszák a helyes viselkedési formát is.
A program fő vonalai:
1.) Személyiségfejlesztés
- Önismeret
- Problémamegoldás lehetőségeinek elsajátítása
2.) Szabálykövetés
- Közlekedési szabályok
- Mindennapi élet szabályai (írott, íratlan szabályok)
3.) Biztonság
- Idegen, ismeretlen személyekkel szemben
- Közlekedésben
- Gyermek egyedül van (otthon, közterületen)
4.) Viselkedési panelek
- Szituációs és szerepjátékokon keresztül - drámapedagógiai eszközök, módszerek felhasználásával - a veszélyhelyzetekben való viselkedés gyakorlása
- Bábokkal való „elmondatás”, felismertetés, hogy mikor, mit tehetünk és tegyünk

Valamennyi témakört végigkíséri az a fő gondolat, hogy a gyerekek ismerjék fel a veszélyhelyzetekben rejlő kockázatot, ennek ismeretében hozzák meg döntéseiket.
Tudatosuljon bennük, hogy problémáikkal nincsenek egyedül, fő támaszuk a családi háttér, az óvoda és a rendőr is. Lássák be, hogy bekövetkezhetnek olyan események is, amikor más segítségére nem számíthatnak, s a kialakult helyzetet egyedül is meg kell oldaniuk úgy, hogy ne kerüljenek bajba.

A program célja, erősíteni az óvodáskorú – elsősorban nagycsoportos – gyermekek biztonságérzetét. Részletes menetét a faliújságról követhették nyomon a szülők. A gyerekek témakörönként egy-egy rajzot vihettek haza, amit beszélgetés közben a szülővel együtt kiszínezhettek. Az elkészült munkákból kiállítást szerveztünk. Fontos volt az óvoda és a család szoros együttműködése, hiszen a program csak akkor sikeres, ha szülői megerősítés is történik a gyerekek felé. A program végén anonim kérdőívet töltöttek ki a szülők, melyekből a feldolgozás után kiderült, hogy jó úton haladunk.

A programhoz kapcsolódó pedagógiai munkánk során a mesevilág szereplőire, a mozgás örömére, a játék fontosságára, a rajz önmegvalósító lehetőségére és a szerepjáték megismerésére alapoztunk. Tematikánk csúcspontja a Zöld Ágacska napon teljesedett ki, ahol az óvoda gyermekközössége megismerkedett egy rendőrautóval, -motorokkal egy rendőr motorokkal valamint azok a gyerekek is találkozhattak a két bábfigurával és az óvoda rendőrével, akik idén még nem vettek részt a programban. A nap végén ovi-zsaru totót kaptak a gyerekek, melyet a szüleikkel együtt tölthettek ki. A helyes válaszokért egy igazi rendőri kézfogás mellett átvehették Ovi-zsaru igazolványukat is. A program a gyerekek, a szülők, a rendőrség és az óvoda szoros együttműködésnek köszönhetően sikerrel zárult. Célunk a program további folytatása. Egyben ajánljuk mindazoknak az óvodáknak, amelyek még többet szeretnének tenni gyermekeik megóvásáért.
Váginé Végh Andrea óvodapedagógus-főtanácsos
Zöld Ágacska Óvoda
(7 kép)
     

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |