Alakulóban a kertvárosi civil szervezet

2011.11.07.

A társadalmi kapcsolatok az élet minőségének meghatározói. Az emberek ezért létesítenek különféle klubokat, egyesületeket, szervezeteket, melyekben hasonló gondolkodású, mentalitású és célkitűzésű emberek egymást segítve munkálkodnak a közös problémák megoldásában. Ilyen lenne a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület is.

Szűkebb pátriánk – Kispest kertváros – csinosítása, programjainak gazdagítása céljából jogos igényként merült fel egy kertvárosi közösség létrehozása. A közösség helyszínéül a Temesvár-Háromszék-Csiky utcák által határolt téren lévő használaton kívül épületet, a Temesvár utca 117/a-t kívánjuk elnyerni. A Temesvár-Háromszék-Csiky utcák által használaton kívüli épület Közösségi Házként szolgáló hasznosítása mellett az Egyesület, mint önálló jogi személy célul tűzte ki, hogy helyet biztosítson közösségi programok szervezésére, és ezáltal a lakosok közelebb kerüljenek egymáshoz, így erjesztője legyen a jó értelembe vett lokálpatriotizmus kialakulásának. Jó példa a Wekerlei Társaskör Egyesület, mely több évtizedes működése alatt bizonyította, hogy van erre igény, ha okos programokkal összehozzák az azonos érdeklődési körű embereket.

Így tervezzük egy
- Kertbarátok köre,
- Sport és természetjáró kör,
- Gyermekprogramok (játszóház, baba klub, név- és szülinapi bulik rendezése),
- Ismeretterjesztés saját szakterületről mások számára,
- Nyugdíjas klub,
- Képzőművészeti kör.
- Lakógyűlés társasházak számára, valamint egyéb programok beindítását.
Az Egyesület nyitott a hasonló érdeklődésű, a lakóhelyi közösségért tenni akarók számára.

Dr. Halász Gézával, az ötlet megfogalmazójával felkerestük a polgármester urat, aki az ötletet hasznosnak és megvalósításra érdemesnek tartotta, de hiányolta a kertvárosi lakosok támogató beleegyezését. Aláírásgyűjtést kezdtünk és rövid idő alatt elértük, hogy 165 lakótársunk aláírásával támogatta az elképzelést. Az alakuló közgyűlést 13 fő részvételével szeptember hó 08-án tartottuk, ahol elnöknek Dr. Halász Gézát, alelnököknek Deák Évát és Dr. Vitrai Józsefet választottuk meg.

Az egyesület első rendezvénye az október 22-én megtartott „tökvájó délután” volt, melyen több tucat gyerek vett részt. Nagy élvezettel készítették el a valóban jól sikerült alkotásokat.
(7 kép)
A következő program a november 11.-én 17-19 óra között rendezendő Márton napi „ludasság”, melyre szeretettel várunk mindenkit.

Nagy Mihály
e-mail: nagy.mihaly4@invitel.hu

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |