2006. október 12.


Az alakuló képviselő-testületi ülés időpontja: 13.00


Cikk:
Megalakult az új képviselő-testület

Napirend:

1.) Ünnepélyes megnyitó, a választási bizottság és a választási iroda vezetőjének tájékoztatása a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
Előadók:
dr. Bizek Dezső, a HVB elnöke
dr. Istvánfi Sándor, a HVI vezetője

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele (eskü kivevő, a választási bizottság elnöke)
Előadó:
dr. Bizek Dezső, a HVB elnöke

3.) A polgármester eskütétele (eskü kivevő, a korelnök)
Előadó:
dr. Balogh Pál korelnök

4.) Polgármesteri program ismertetése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

5.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása.
Előadó:
dr. Balogh Pál korelnök

6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének .../2006.( ) rendelete a helyi önkormányzati képviselők kiesett jövedelmének megtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.) Az SZMSZ felülvizsgálata – módosítása – SZMSZ módosítását előkészítő munkacsoport megválasztása
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

8.) Alpolgármester/ek/ választása titkos szavazással és eskütétele (eskü kivevő a polgármester)
(Személyek megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

9.) Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

10/a.) Bizottság vagy egyes bizottságok megválasztása
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
(Személyek megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

10/b.) Javaslat tanácsnoki feladatokra és tanácsnokok megválasztására
Előadó:
Gajda Péter polgármester

11.) Steinerné dr. Török Katalin volt polgármester plusz juttatásának megállapítása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

12.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

13.) Háziorvosi praxis megvásárlása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |