2006. november 2.


Rendkívüli testületi ülés 14.00-tól


Cikk:
Részvényeladásról döntött a testület

Napirend előtt:

Eskütétel

Napirend:

1.) DÉMÁSZ részvények eladása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

2.) A Simonyi Zs. utca 56. sz. ingatlan ½ résztulajdonának a kivásárlása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Bp. XIX. ker. József A. u. 104. I. emelet 3. (Hrsz.: 164249/5/A/3) sz. ingatlant terhelő jelzálogjog bővítése
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

4.) A Sütő Kft. végelszámolása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

5.) Javaslat a pénzügyi bizottság elnökének személyére
(A személy megválasztásához minősített többség szavazata szükséges.)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

6.) Javaslat bizottsági tagok megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A személyek megválasztásához minősített többség szavazata szükséges.)

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |