2006. november 9.


A képviselő-testületi ülések időpontja: minden hónap második csütörtök 9 óra


Napirend előtt:

Bizottságok nem képviselő-testületi tagjainak eskütétele

SZMSZ 21. § (6), (7) bekezdés alapján egy óra időtartamban, folytatás napirend után

a.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

b.) Képviselői kérdések (SZMSZ 21. § (7) bek. alapján)


Napirend:

1.) Javaslat a Kispest Közbiztonságáért elismerő címek és oklevelek adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

2.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Rafael János és Rafaelné Rafael Etel fellebbezése a Bp. XIX., Hunyadi u. 96. fszt. 4. sz. lakás ingatlan engedély nélküli bővítés fennmaradásának ügyére vonatkozó 122/2006.(V.29.) számú Vb. határozattal kapcsolatban
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)

Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

4.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzatának …/2006.( ) rendelete az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított és kiegészített 5/2003.(III.17.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Javaslat fővárosi küldött személyére
(Személy megválasztásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

6.) A Vak Bottyán u. 81. sz. ingatlanrész kivásárlása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

7.) Javaslat peres eljárás befejezésére
Előadó:
Gajda Péter polgármester

8.) Tájékoztató a 2006/2007. tanév indításáról
Előadó:
Szujkó Szilvia, a volt közművelődési és oktatási bizottság elnöke

9.) Téli szüneti ügyelet
Előadó:
Szujkó Szilvia a volt közművelődési és oktatási bizottság elnöke

10.) Beszámoló az OMEGA Kht. 2006. január 1 - augusztus 31. közötti időszak tevékenységéről
Előadó:
Fekete László tagi képviselő

11.) Tájékoztató a 2006. december 27-29-i munkarend változásról a Polgármesteri Hivatal és a GESZ önálló intézmény vonatkozásában
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |