2006. december 19.


A testületi ülés időpontja 14 óra


Cikk:
Maratoni üléssel zárta idei munkáját a képviselő-testület

Napirend előtt:

SZMSZ 21. § (6), (7) bekezdés alapján egy óra időtartamban, folytatás napirend után

a.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

b.) Képviselői kérdések (SZMSZ 21. § (7) bek. alapján)


Napirend:

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) Javaslat az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat pályázóinak bizottsági határozatainak megerősítése
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

4.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló 30/2006.(IX.20.) rendelettel módosított 6/2006. (III.14.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6/a.) A KVSZ 10. sz. mellékletének módosítása, a Közigazgatási Hivatal
01-426/2006. iktatószámon jelzett törvényességi észrevétele
Előadó:
Gajda Péter polgármester

6/b.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a Kispest Kerületi Városrendezési és Építési szabályzatról szóló többször módosított 43/2000.(XI.24.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete az építményadóról szóló többször módosított 8/1991.(VII.18.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

8.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a telekadóról szóló többször módosított 9/1991.(VII.18.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

9.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 46/1995.(XII.22.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

10.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

11.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 14/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

12.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

13.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályozásáról szóló 9/2004.(III.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

14/a.) Gyermekétkeztetés árainak módosítása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

14/b.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 15/2003.(VI.16.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

15.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2006.( ) rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000.(VI.29.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

16.) Önkormányzati közoktatási intézkedési terv 2007-2013.
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

17.) Videokamerás térfigyelő rendszer (Kispesti Térfigyelő Program) működtetésére vonatkozó szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
Előadó:
Gajda Péter polgármester

18.) A 2007. évi költségvetési koncepció
Előadó:
Gajda Péter polgármester


19.) Beszámoló a polgármesteri hivatal kintlévőségeinek alakulásáról és azok behajtására tett intézkedésekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

20.) Kispesti Vigadó Művelődési Ház és a Kispesti Munkásotthon tervezett összevonása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

21.) Az OMEGA Kht. tagi képviselőjének megválasztása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

22.) Heim Pál Gyermek Kórház kórházi felügyelő tanács tagjának jelölése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

23.) Gyermekek hétvégi és éjszakai gyermekorvosi ügyeleti ellátása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

24.) Esztergom, Árok utca 44. sz. alatti ingatlan bérlőinek kérelme
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

25.) Javaslat Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők létszámcsökkentésére
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

26.) Javaslat a 2007. évi belső ellenőrzési (revizori) tervre
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

27.) A Kispesti Munkásotthon Alapító Okiratának módosítása
(Az Alapító Okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

28.) Kispesti Uszoda módosított Alapító Okirat és SZMSZ
(Az Alapító Okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

29.) Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár Alapító okiratának módosítása
(Az Alapító Okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

30.) Oktatási intézmények 2007. évi vezetői pályázatainak feltétele
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

31.) Kispesti Uszoda vezetői pályázatának feltételei
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

32.) Sajátos nevelési igényű gyermekek együttoktatása feltételeinek kialakítása az oktatási intézményekben
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

33.) Közművelődési intézmények 2006. évi beszámolójának elfogadása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

34.) Beszámoló az U-19 közalapítvány 2005. évi működéséről
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

35.) Alapítványok pályázati elszámolásának elfogadása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

36.) Kispesti Egészségügyi Intézet orvosi textíliák átadása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

37.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |