2007. január 16.


A testületi ülés időpontja 14 óra


Cikk:
Megtartotta idei első ülését a testület

Napirend előtt:
SZMSZ 21. § (6), (7) bekezdés alapján egy óra időtartamban, folytatás napirend után

a.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

b.) Képviselői kérdések (SZMSZ 21. § (7) bek. alapján)


Napirend:

1.) Javaslat címzetes főjegyzői cím adományozására 2007. évben
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

2.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.(I.16.) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

3.) Bp. XIX., Vak Bottyán u. 81. sz. alatti 162688 hrsz-ú ingatlan 72/180 tulajdoni hányadának megvásárlása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

4.) Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2007. évre
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Tájékoztató a 2006. évben bérbe adott nem lakás célját szolgáló helyiségekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

6.) Tájékoztató az esélyegyenlőségi terv megvalósulásáról a polgármesteri hivatalban
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.) Közművelődési intézmények 2007. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Szujkó Szilvia, a közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság elnöke

8.) Beszámoló a bizottságok 2006. évi tevékenységéről
Igazgatási, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság
Előadó:
dr. Balogh Pál elnök
Egészségügyi és Sport Bizottság
Előadó:
Szujkó Szilvia elnök
Közművelődési és Oktatási Bizottság
Előadó:
Szujkó Szilvia elnök

9.) Jelentés folyamatos határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |