2007. február 20.


A testületi ülés időpontja 14 óra

Cikk:
Elfogadták a 2007-es költségvetést

Napirend:

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések I-II.
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(A II. sz. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) Alapítványok, közalapítványok kezelő szerve és felügyelő szerve tagjainak megválasztása, alapító okiratok módosítása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(Az Alapító Okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

3.) Javaslat Kispesti Média Testület tagjainak megválasztására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

4.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2007. ( ) rendelete a 2007. évi költségvetésről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2007. ( ) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló többször módosított 17/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2007. ( ) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2007. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 43/2006. (XII.22.) sz. rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

8.) Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …/2007. ( ) rendelete egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

9.) Kisebbségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodás elfogadása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

10.) Őrzött parkoló létesítése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

11.) Bp. XIX. ker. Üllői út 180-184. és Nyáry P. u. 4. sz. alatti (162195/1 és 162193 hrsz-ú) ingatlanok értékesítése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

12.) Bp. XIX. Vak B. u. 81. (hrsz: 162688) Szabó Lajos Attila 72/180 tulajdoni hányadának megvásárlása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

13.) Képviselő-testületi előterjesztés Önkormányzatunk területén kialakításra kerülő fogadóirodáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

14.) A kerületi építészeti – műszaki Tervtanács tagjainak a díjazása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

15.) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2006. évi munkájáról
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

16.) Bölcsődék, óvodák nyári zárva tartása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

17.) Egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység támogatására kiírt pályázat elszámolása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

18.) Beszámoló a kispesti sportszervezetek szabadidősport tevékenységének támogatására kiírt 2006. évi pályázatok elszámolásáról
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

19.) A várospolitikai és fejlesztési bizottság 2006. évi munkája
Előadó:
Cserny Sándor, a várospolitikai és fejlesztési bizottság elnöke

20.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

21.) Tájékoztató a méltányossági adóelengedésekről
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

22.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

23.) dr. Fried Miklós önálló képviselői indítványa
(Javaslat felterjesztés benyújtására a Fővárosi Önkormányzathoz, a távfűtés díjának szabályozása tárgyában)
Előadó:
dr. Fried Miklós képviselő

24.) Képviselői kérdések

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |