2007. március 20.


A testületi ülés időpontja 14 óra

Cikk:
Késő estébe nyúlt a testületi ülés

Napirend:

1.) Oktatási intézmények átszervezése
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

2.) Oktatási intézmények átszervezése, KPSZI megszűnésére vonatkozó javaslat
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések I-II.
(A II. előterjesztés a helyszínen kerül kiosztásra)
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

4.) Fekete István állattartó fellebbezése
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról szóló 16/2003.(VI.16.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 34/2003.(XII.12.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 15/2003.(VI.16.) rendelet módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

8.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozás egyes szabályairól és a sajátos helyzet fogalmának meghatározásáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

9.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről szóló 32/2000.(VI.29.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

10.a.) A Bp. XIX., Álmos u. 37. sz. alatti 164468/0A/5 helyrajzi számú műhely jogi helyzetének rendezése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

b.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének …/2007.( ) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 17/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

11.) dr. Fried Miklós önálló képviselői indítványai:
(Az előterjesztések a február 20-ai ülés napirendjén szerepeltek.)

a.) Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének, az önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására

b.) Javaslat felterjesztés benyújtására a Fővárosi Önkormányzathoz, a távfűtés díjának szabályozása tárgyában
Előadó:
dr. Fried Miklós képviselő

12.) Kispesti Vigadó Művelődési Ház és a Kispesti Munkásotthon összevonása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

13.) Kispesti Uszoda vezetőjének kinevezése
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

14.) Budapesti Építési Keretszabályzat véleményezése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

15.) Folyószámlahitel-keret hosszabbítása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

16.) A Bp. XIX., Vak B. u. – Szabó E. u. – Bethlen G. u. – 162242/7 hrsz-ú közterület által határolt terület nyílt pályázaton történő értékesítése
(hrsz.: 162647)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

17.) A Bp. XIX., Kossuth tér 23-24. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan rendezése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

18.) A polgármesteri hivatal 2007. évi belső ellenőrzése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

19.) 2006. évi belső ellenőrzési (revizori) jelentés
Előadó:
Gajda Péter polgármester

20.) Javaslat a képviselő-testület munkatervére
Előadó:
Gajda Péter polgármester

21.) Javaslat a Norvég Alaphoz benyújtandó pályázatra, felnőttképzési konzorcium létrehozására
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

22.) 24 órás ügyeleti szolgálat megszervezése
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

23.) Alapító okiratok módosítása
(Az alapító okiratok módosításához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

24.) ÁNTSZ Bp. Főv. XIX. kerület Intézetének 2006. évi munkájáról szóló jelentés
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

25.) Kispesti Egészségügyi Intézet szakmai terv 2007-2011.
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

26.) Kispesti Egészségügyi Intézet térítési díjak
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

27.) Drog-prevenciós program 2006. évi beszámolója
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

28.) Javaslat a 157/2007.(II.20.) Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

29.) Beszámoló a MES iroda által szervezett 2006. évi sporteseményekről
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

30.) Puskás Ferenc emléktábla állítása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

31.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről I-II.
(Az I. előterjesztés a február 20-ai ülés napirendjén szerepelt.)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

32.) Tájékoztató a MES iroda által szervezendő 2007. évi sportesemények tervezetéről
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

33.) Tájékoztató a Káptalanfüredi Üdülőtábor 2007. évi turnusbeosztásáról és árairól
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

34.) Tájékoztató a méltányossági adóelengedésekről
(Az előterjesztés a február 20-ai ülés napirendjén szerepelt.)
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

35.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról I-II.
(Az I. előterjesztés a február 20-ai ülés napirendjén szerepelt.)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |