2007. április 17.


A testületi ülés időpontja 14 óra

Cikk:
Gazdasági programot és egészségügyi stratégiát fogadott el a képviselő-testület

Napirend:

1.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

2.) A Móricz Zs. u. 63.. szám alatti lakók állattartása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház és a Szent István Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába delegálandó személyekre
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalható)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

4.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló többször módosított 10/2004.(III.16.) rendeletének módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6.) Gazdasági program a 2007-2010. években
Előadók:
Gajda Péter polgármester

7.) Egyházi funkciót szolgáló épületek 2007. évi felújításának a támogatására benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

8.) A Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Média Testületének Szervezeti és Működési Szabályzata
(SZMSZ elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

9.) A Nevesincs Színház Bt. Budapest, XIX., Bercsényi u. 18. sz. alatti helyiségcsoport bérbevételi kérelme
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

10.) Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

11.) Javaslat Budapest Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak létszámcsökkentésére
Előadó:
dr. Istvánfi Sándor jegyző

12.) Kispest Egészségügyi Stratégiája 2013-ig
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

13.) Kispesti Egészségügyi Intézet 2006. évi beszámolója
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

14.) Egészségügyi Szolgálatok 2006. évi beszámolója
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

15.) Tájékoztató az oktatási ágazat 4 intézményvezetőjének beszámolójáról
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

16.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

17.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |