2007. május 15.


A testületi ülés időpontja 14 óra

Cikk:
Maratoni ülés több mint negyven napirendi ponttal

Napirend:

1.) Javaslat Kispest Díszpolgára cím adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
dr. Lélfai Koppány, az ügyrendi bizottság elnöke

2.) Javaslat Kispestért Díj és Kispestért Oklevél adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
dr. Lélfai Koppány az ügyrendi bizottság elnöke

3.) Az OMEGA Kht. könyvvizsgáló kinevezése
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

4.) Az U19., a Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány új kurátorainak megválasztása, az Alapító Okirat módosítása
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

5.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

6.) Közterület-használati ügyben keletkezett fellebbezések I.-II.
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

7.) Beszámoló a BRFK. XIX. kerületi Rendőrkapitányság 2006. évi tevékenységéről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

8.) Tájékoztató a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Kispesti Tűzőrségének 2006. évi munkájáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

9.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló 2/2007.(II.23.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péte polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

10.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007.(I.17.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

11.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat …./2007.( ) rendelete a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított 43/2006.(XII.22.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

12.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete a beruházások, felújítások rendjéről szóló többször módosított 28/2004.(V.18.) rendeletének módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

13.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007. ( ) rendelete az önkormányzat versenyeztetési eljárásának szabályairól szóló többször módosított 10/2004.(II.16.) rendeletének módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

14.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007. ( ) rendelete a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló többször módosított 47/1995.(XII.22.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

15.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

16.) Javaslat a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló rendelet módosításáról
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007. ( ) rendelete a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló módosított 14/2005.(V.17.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

17.) Javaslat a Felnőttek Kispesti Iskolája tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló rendelet módosítására
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007.( ) rendelete a Felnőttek Kispesti Iskolája Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló módosított 16/2005.(V.17.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

18.) Javaslat a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló rendelet módosítására
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének …./2007. ( ) rendelete a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díj és tandíj fizetéséről szóló módosított 15/2005.(V.17.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

19.) Központi és fővárosi céltámogatással lekötött, de fel nem használt összegről való lemondás
Előadó:
Gajda Péter polgármester

20.) Javaslat a Kossuth téri Piacfelügyelőség, mint részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény megszüntetésére
Előadó:
Gajda Péter polgármester

21.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

22.) Kispesti rendőrök lakásgondjának javítása, a BRFK részére bérlőjelölési jog biztosítása
Előadó: Gajda Péter
polgármester

23.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat és az OMEGA Kht. közötti Támogatási és Közszolgáltatási Megállapodás tervezet
Előadó:
Gajda Péter polgármester

24.) Budapest Bethlen G. u. 34. (hrsz.: 162659), Tulipán u. 14. (hrsz.: 164598) és Báthory u. 23. (hrsz.: 161800) alatti ingatlanok értékesítése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

25.) Budapest, XIX., Táncsics M. u. 3. (hrsz.: 163865/6) orvosi rendelő, Üllői út 236. – Irányi u. 2. (hrsz.: 162759) iskola, Zalaegerszeg u. 141. – Csengő u. 1. (hrsz.: 166906/72) Semmelweis Egészségügyi Szakközépiskola tulajdonjogának rendezése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

26.) Esztergom, Árok utca 44. (hrsz.: 16445/7) alatti ingatlan értékesítése
Előadó:
Gajda Péter polgármester

27.) A Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat szakmai programja
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

28.) A személyes gondoskodást nyújtó intézmények 2006. évi fenntartói ellenőrzése és szakmai munkájának értékelése
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

29.) Átfogó értékelés a Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2006. évi ellátásáról
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

30.) Bp. XIX. ker. Üllői út 180-184. és Nyári P. u. 4. sz. alatti (162195/1 és 162193 hrsz-ú) ingatlanok értékesítése
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

31.) Kispesti Garázs és Parkoló Üzemeltető Kft. 2006. évi üzleti jelentése, 2007. évre vonatkozó üzleti terv
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester, tagi képviselő

32.) A „Cigány kisebbségi tanulók tanulmányi ösztöndíj pályázata” kiírásának módosítása
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

33.) A 2007/2008-as tanév indításának előkészítése, az első osztályosok minimális osztálylétszámai
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

34.) Vezetői megbízásról történő lemondások
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

35.) Összevont iskolák igazgatói megbízása
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

36.) Módosított óvodai, iskolai minőségirányítási programok jóváhagyása
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

37.) A 800/2000. Ökt. számú határozat hatályon kívül helyezése a Kt. alapján
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

38.) Beszámoló a KAC 2006. évi működéséről és gazdálkodásáról
Előadó:
Szujkó Szilvia a KOSIE bizottság elnöke

39.) Az OMEGA Kht. 2006. évi beszámolója és a 2007. évi üzleti terve
Előadó:
Tóth Tibor tagi képviselő

40.) Tájékoztató a bizottságok ügyrendjéről
Költségvetési és közbeszerzési bizottság
Környezetvédelmi bizottság
Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság
Pénzügyi bizottság
Szociális és lakásügyi bizottság
Társadalmi kapcsolatok bizottsága
Tulajdonosi bizottság
Ügyrendi bizottság
Várospolitikai és fejlesztési bizottság
Városüzemeltetési és közbiztonsági bizottság
Előadók:
bizottsági elnökök

41.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

42.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

43.) Timár Béla egyéni képviselő indítványa
Felterjesztési jog gyakorlása A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-re vonatkozóan
Előadó:
Timár Béla képviselő

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |