2007. június 19.


A testületi ülés időpontja 14 óra

Cikk:
Oktatási intézmény marad a volt Kertvárosi iskola

Napirend:

1.) Oktatási, nevelési intézmények vezetői pályázata
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

2.) Javaslat „Pro Urbe Budapest” díj és „Budapestért” díj adományozására
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Gajda Péter polgármester

3.) Szociális ügyekben keletkezett fellebbezések
(Ötv. alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előadó:
Lőrinczi György, a szociális és lakásügyi bizottság elnöke

4.a) A 7/1999.(III.26.) számú közművelődési rendelet módosítása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke
b.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Képviselő-testületének …../2007.( ) rendelete a közművelődésről szóló 7/1999.(III.26.) rendelet módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

5.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete a piacokról és vásárokról szóló többször módosított 16/1998.(IV.24.) rendeletének módosításáról
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

6.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az önkormányzat vagyonával való rendelkezés szabályairól szóló többször módosított és kiegészített 9/2004.(III.16.) rendeletének módosításáról és kiegészítéséről
(A rendelet elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

7.a.) Budapest XIX. Nagyenyed u. 27. sz. alatti nem lakás célú helyiség eladása
Előadó:
Gajda Péter polgármester
b.) Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének .../2007.( ) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 17/2006.(IV.19.) rendelet módosításáról
Előadók:
Gajda Péter polgármester
dr. Istvánfi Sándor jegyző

8.) Javaslat a volt Kertvárosi Általános Iskola, 1194. Budapest, XIX. Szegfű u. 10. (167489 hrsz.) számú ingatlan bérbeadására
Előadó:
Gajda Péter polgármester

9.) Az 1191. Budapest Vak Bottyán u. 78. (hrsz.: 162683) sz. alatti ingatlan kisajátítást helyettesítő megvásárlása
Előadó:
Gajda Péter polgármester

10.) Az OMEGA Kht. 2007. évi üzleti terve
Előadó:
Tóth Tibor tagi képviselő

11.) Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat és az OMEGA Kht. közötti Támogatási és Közszolgáltatási Megállapodás tervezet
Előadó:
Gajda Péter polgármester

12.) 2007/2008-as tanév indításának előkészítése, a törvényben előírt óraszámváltozások, valamint az ebből adódó pedagógus álláshelyek változása
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

13.) Beszámoló a kispesti hajléktalanok szociális gondozásáról
Előadó:
Vinczek György alpolgármester

14.) A VAMÜSZ 2006. évi gazdasági és pénzügyi beszámolója
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

15.a.) Kossuth téri Piacfelügyelőség megszüntető okirata
(A megszüntető okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Gajda Péter polgármester
b.) Vagyonkezelő Műszaki Szervezet alapító okirata
(Az alapító okirat elfogadásához minősített többség szavazata szükséges)
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

16.) Budapest XIX. ker. Vak Bottyán u. – Bethlen G. u. – Szabó E. u. és 162242/7 hrsz-ú közterület által határolt 162647 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

17.) Munkacsoport létrehozása az Esztergom, Árok u. 16445/7 hrsz-ú ingatlan értékesítési pályázatának elbírálására
Előadó:
Eördögh Gábor alpolgármester

18.) A tagintézménnyel rendelkező óvodák óvodavezető-helyettesi státuszainak felülvizsgálata
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

19.) Egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenység támogatására beérkezett pályázatok
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

20.) Alapítványok támogatása
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

21.) Beszámoló a kispesti sportegyesületek 2006. évi tevékenységéről
Előadó:
Szujkó Szilvia, a KOSIE bizottság elnöke

22.) Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó:
Gajda Péter polgármester

23.) Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó:
Gajda Péter polgármester

24.) Dr. Tarnai Richárd és Tóthné Szabó Éva FIDESZ-KDNP önkormányzati képviselők indítványa
(Önálló képviselői indítvány a kispesti stroke-betegek kezelésének a Szent István Kórházba való visszahelyezésére.)
Előadók:
dr. Tarnai Richárd és Tóthné Szabó Éva önkormányzati képviselők

Jegyzőkönyvi kivonat az ülésről

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |