A Kispesti Iparos Dalárda története - Péter bácsi, az régen volt!


A Kispesti Iparos Dalárda 1931. januárjában alakult Taigiszer Lajos pékmester ipartestületi elnöksége idején. Egy év telt el út- és karnagy-kereséssel, nem nagy sikerrel. (Sztára S., Novák)

Az 1932-es évben Winkler Rezsőt, a Wekerletelepi Dalárda karnagyát kérik fel, és a dalosok létszámát kibővítik az Iparos-Kereskedő Tanonciskola Demuth Lajos ének- és zenetanár vezette kitűnő énekkarából kiöregedett énekesekkel. Az így átszervezett Dalárda már az 1932-es évben részt vesz a Pestszenterzsébeten megrendezett Kerületi dalosversenyen és harmadik díjat és serleget nyer. Ezen felbuzdulva társasvacsora keretében (reszeltmáj = 1,3O Pengő) tartottuk meg a serlegavatót, amelyen az iparosság színe-java és a város vezetői is részt vettek.
A következő említésre szóló szereplésünk az 1933. július 2-án Budapesten sorra kerülő XXIII. Országos Dalosversenyen volt, ahol Bárdos Népdalfeldolgozását énekeltük és harmadik díjat (ez országos versenyen nem rossz) és serleget nyertünk. Közben alkalmanként továbbra is énekeltünk az Ipartestület ünnepségein, szerenádokon, esküvőkön, temetéseken.
Az 1934-es év nagy erőpróba elé állította a karnagyot, a Dalárdát! Beneveztünk a III. Országos Iparos Dalosversenyre. Komoly próbák kezdődtek, és a verseny előtti héten nagy sikerrel mutattuk be a versenyszámainkat a kispesti közönségünknek. Ez nagysikerű est volt. A Dalárda versenyszámain kívül volt versmondás, szóló ének, színdarab, világposta, szépségverseny, tánc reggelig. Így a Pécsett rendezett országos versenyen a könnyű népdalcsoportban Zöld Károly: Derül-borul c. népdalegyveleg előadásával a Dalárda fennállása alatti legnagyobb sikerét érte el, és az első díj megszerzésével egy 44 dekás kalapált ezüstserleget nyer, melyet a kultuszminiszter (Hóman Bálint) ajánlott fel a győztesnek. Az esti díszhangversenyt, melyen Dalárdánk is szerepelt, a Rádió is közvetítette. A siker részesei: Winkler Rezső karnagy, és a dalosok: Bátora János, Kiss Zoltán, Prokker Ádám, Rösch Mihály, Dobos Gyula, Tieschmiedt Ede, Csóri Hugó, Ladányi Sándor, Rukk Mihály, Spacirer János, ifj. Triff György, Babák József, S. Kovács József, Taliga J. Brogyai Péter, Kubacsny Vilmos, Zakariás József, Garamvári István, Mausch Dániel, Jaloveczky József, Kispeti Gyula, Pintér György, Simon Béla, Szőlősy G., Virizlay M., Balog István, Pápay Ernő, Halmi András, Schmaller László.
Az 1935-ben, Kispesten rendezett kerületi Dalosversenyen második dí jat és serleget nyertünk. (Ekkor ünnepelte a Kispesti Dalárda 4O éves, a Wekerlei Dalárda a 25. éves jubileumát is.)
1936-ban Soroksáron kerületi versenyen tiszteletdíjat és serleget nyertünk. 1937-ben a Miskolcon tartott IV. Országos Iparos Dalosversenyen a nehéz népdal csoportban Kodály Zoltán: Karádi nóták című versenydarab előadásával szintén óriási sikert arattunk és elhoztuk az első díjat a serleggel. 1938-ban Monoron rendezett kerületi versenyen pedig másodikok lettünk, és még egy serleggel gyarapodott gyűjteményünk.
E szép sikereit a Dalárda Winkler Rezső karnagynak, a lelkes dalosoknak, de nem utolsó sorban Taigiszer Lajos Ipartestületi elnök dalszeretetének és anyagi támogatásának köszönhette. 1939-ben a Dalárda vegyeskarrá alakult, de versenyen már nem vett részt, mert elkezdődtek a katonai behívások és a háború. Úgy búcsúztunk, hogy majd a háború után találkozunk!

Péter bácsi - Brogyay Péter

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |