Az 1848-as forradalom emléke Kispesten

2010.03.16.

A hagyományokhoz hűen a Kossuth téren rendezett ünnepségen emlékezett a kerület az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulójára március 15-én. Az önkormányzat hivatalos programja a Kispesti Központi Református Templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött, majd a Kossuth téren rendezett ünnepséggel folytatódott. A megemlékezés szónoka Burány Sándor államtitkár, Kispest országgyűlési képviselője volt.

„Legyen béke, szabadság és egyetértés” – kezdte beszédét Burány Sándor – felidézve a ’48-as márciusi ifjak legfontosabb eszméit. Méltó helyen ünnepeljük a kerületben az egykori hősöket, forradalmárokat – mondta –, hiszen az országban elsők között állított Kispest Kossuth Lajosnak szobrot. A település helytörténetét felelevenítve emlékeztetett arra, hogy sokan voltak, akik a hatósági zaklatás elől menekültek ide, számos ’48-as honvéd itt keresett nyugodt lakóhelyet. Mások mellett például itt települt le Madarász József, aki Kossuth eszméinek öreg korában is legkövetkezetesebb híve volt. A 162 évvel ezelőtti eseményekről szólva elmondta: „1848 forradalma egyszerre volt nemzeti és egyetemes jellegű. Nemzeti volt, mert a magyar nép a szabadságát akarta kivívni, és ezért ha kellett a honvédek életüket is áldozták. Egyetemes volt, mert az emberiség régi törekvéseit kötötte csoportba, egy táborba fűzve mindazokat, akik ezen az eszméket magukénak vallották.” Emlékeztette a hallgatóságot arra is, hogy a magyar szabadságért sokan küzdöttek olyanok is, akik nem magyarnak születtek.

Kijelentette, 1848 eszméi örök alapok. „Nem egyszerűen egy demokratikus köztársaság alapjai, hanem olyan alapok, amelyek századok óta benne vannak az emberiség történelmében, melyek nélkül nehéz lenne a megszokott keretek között élni életünket ….. Ezeket az alapokat időnként kikezdi a történelem, melynek során számos nagy válságot kellett már átvészelni az emberiségnek. Ma is egy válságnak, ha nem is közepén, de vége felé tartunk. A válságoknak egyforma a természete: háttérbe szorítják az alapokat” – fogalmazott. Ilyen időszakban pedig nagyobb tere van a szélsőségeknek – figyelmeztetett Burány Sándor, aki beszédét a „legyen, béke, szabadság és egyetértés” gondolattal is zárta.

Az ünnepség a KMO szervezésében zenés-táncos irodalmi összeállítással folytatódott, melyen közreműködött a Kispesti Kisszínház társulata, a Forgatag Táncegyüttes és az Obsitos zenekar. A megemlékezés végén az egyházak, a pártok, az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői és a lakosság helyezett el koszorúkat és virágokat a Kossuth-szobornál. Az önkormányzat nevében Gajda Péter polgármester, Eördögh Gábor és Vinczek György alpolgármesterek, valamint dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző koszorúzott.
(28 kép)
     

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |