Egy kispesti patrióta... - Búcsúzik Péter bácsitól


Brogyay Péter az elmúlt évszázad kispesti Polgára (így nagybetűvel díszítve) 1910-ben született és három éves kora óta itt élt közöttünk Kispesten. Örökre elhagyott bennünket. Pestlőrinci temetésére a családtagok, rokonok, barátok és a kispesti civil egyesületek vezetőin kívül a város polgármestere is eljött.

Brogyay Péter, aki szemtanúja volt utolsó királyunk megkoronázásának, túlélte az első és második világháborút és élete teljében a kommunista államosítás megfosztotta mindenétől a negyvenes évek végén. Talpra állt és igazi hívő emberként példamutatóan nevelte két lányát feleségével, Rózsikával, akivel soha nem váltott hangos szót még a legkritikusabb időszakokban sem. (Két évvel ezelőtt volt a Kispesti Nagyboldogasszony Templomban gyémántesküvőjük.)
Két fotót mutatok meg az Olvasónak, melyek Péter bátyám pillanatképei és nemcsak személyéhez, hanem hozzátartoznak egy kicsit Kispest közéletéhez is.
Az egyik fotón az egykori kispesti Általános Ipartestület Házának oldalfalán található emléktábla avatása látható. Együtt leplezték le Papp Bandi bácsival, mint a vendéglősök képviselője, Rády József tetőfedő mester, mint a kézműves iparosok képviselője, és Ő a kereskedők nevében. Az emléktábla avatása 1995-ben történt, és valamennyi kispesti képviselő jelen volt.


A másik fotón Ráday Mihállyal találkozott 2000 év végén, a kispesti levelezőlap kiállításon, a KMO-ban. Aláírattam a fényképet, és akkor még nem tudtam, hogy utána már nem hagyja el lakását, és csak a Kispest újság hasábjain találkozhatunk írásaival. Ez év januárjában elköszönt az Olvasóktól, mert érezte, hogy nincs több ereje és ideje az új évezredben is tenni valamit a családjáért, a közösségért, röviden: Kispestért

Isten veled, Péter bátyám.
Varga László

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |