Fókuszban a Méta utcai fejlesztés

2009.11.18.

Maratoni vita a Méta utcával kapcsolatos településrendezési szereződésről, döntés a jövő évi költségvetés tervezetéről; a keddi testületi ülésen egyebek mellett újabb uniós pályázaton való részvételről, panelépületek felújítási támogatásáról és a Reménység iskolának nyújtandó anyagi segítségről is döntöttek a képviselők.

B. Z. – V. G. Z.

Több mint két órán át tárgyalta a testület az első napirendi pontot, a Méta utca és környékére vonatkozó településrendezési szerződést. A terület tulajdonosa ingatlanfejlesztést kíván végezni, amely kiterjedne a meglévő építmények bontására, a hasznosítási funkció módosítására, az ingatlan új funkciójú beépítésére, az ehhez szükséges infrastruktúra, közlekedési kapcsolatok kialakítására. A településrendezési szerződés a tulajdont és az üzemeltetést érintő kérdések tisztázása miatt, valamint azért készült, mert a terület tulajdonosa finanszírozza a KSZT elkészítését.
A napirendi pontot előterjesztő polgármester elmondta, a szerződéssel olyan egyeztetési folyamat indulhat el az önkormányzat, a tulajdonos és a környék lakói között, amelynek eredménye egy mindenki számára elfogadható, mindegyik fél érdekeit szolgáló fejlesztés lehet. Több ellenzéki képviselő és a lakók képviselője aggályait fogalmazta meg az előzetes tájékoztatással, a szerződéssel és a tervező által az ülésen bemutatott tervekkel kapcsolatban is. Feltevéseikre, véleményeikre reagálva Gajda Péter többször is hangsúlyozta, hogy a napirend ezúttal még nem övezetátsorolásról, hanem a közös gondolkodás, a párbeszéd elindulásáról szól. (Mint azt a vita során a tulajdonos képviselője elmondta, a lakosság tájékoztatása érdekében már nyár óta próbáltak kapcsolatba lépni a szerződést most leginkább támadó Tóthné Szabó Évával és a terület önkormányzati képviselőjével, ám ez eddig nem sikerült. Mihály András az ülésen jelezte, hogy őt nem kereste meg a tulajdonos képviselője.)
A vitában többször megszólat Gyulai István főépítész is. Arról tájékoztatta a testületet, hogy a jelenlegi övezeti besorolás szerint a terület 90%-a L4-es, családi házas, 10 %-a – a Méta út mellett – IZ keretövezet. A tervezett változás lényege szerint a jelenlegi kertvárosi rész mellett, a Zombor utca túloldala – a terület mintegy 50%-a – L4-es családi házas övezet marad. A BKV-garázs melletti rész – ez az összterület kb. 25%-a –munkahelyi övezetbe kerülne logisztikai funkcióval. A két rész közötti maradék területen IZ keretövezetbe sorolt terület jönne létre. Az ide elképzelt irodaépületek védőrendszert képeznének az M5-ös autópálya felől jövő zaj ellen. Ennek az övezetnek lenne része egy 13 ezer m²-es zöldterület, amelynek részeként a lakóterület és az irodák között pluszvédelemként zajvédő dombot alakítana ki a fejlesztő. A terület centrumában közhasználatú parkot alakítanának ki a közepén közösségi funkciójú épülettel. Szerződéskötéskor 5 millió, a szabályozási terv elfogadásakor további 35 millió forintot, valamint egy 3000m²-es telekrészt kap az önkormányzat a tulajdonostól.
Zárszavában a polgármester úgy fogalmazott, a vitának az is haszna volt, hogy el tud kezdődni a párbeszéd, elindulhat egy folyamat, amelynek a vége Kispest fejlődését szolgálhatja.

Új tagot választottak a képviselők a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságba. A lemondott, nem önkormányzati képviselő Rácz Gábor helyére Szabóné Rózsa Adrienn került.

Elfogadta a testület a GAMMA Kft.-vel 2007. augusztusában kötött szerződés módosítását. Az önkormányzat annak idején nyílt pályázaton értékesítette a Vak Bottyán utca–Szabó Ervin utca–Bethlen Gábor utca–Katica utca által határolt területet az ingatlanfejlesztő cégnek. A szerződésben sportcsarnok építését is vállalta az új tulajdonos. Tájékoztatása szerint a gazdasági válság miatt a sportlétesítmény megépítése veszélyeztette volna a teljes beruházás megvalósítását. Ezért kérte, hogy kihagyhassa azt a projektből. Nyáron a testület arról határozott, hogy 1 millió euró ellenében lemond a sportfunkcióról és a visszavásárlási jogról. Most az összeg megfizetésének módját és feltételeit tartalmazó szerződésmódosítást fogadták el a képviselők.

A jövő évi igazgatási szünetekről is döntöttek a képviselők: 2010-ben a nyári időszakban július 26-tól augusztus 6-ig, a téli időszakban december 27-től 31-ig tart igazgatási szünetet a polgármesteri hivatal.

Tárgyalta és elfogadta a testület az önkormányzat jövő évi költségvetési tervezetét. A gazdasági terv céljairól a polgármester elmondta, azokat a szolgáltatásokat, amelyeket eddig nyújtott a kerület, a jövőben is azon a magas színvonalon szeretnék biztosítani, mint ebben az évben. Hozzátette, emellett a 2006-os választáson vállalt polgármesteri program jövő évre eső fejlesztéseit is szeretné megvalósítani az önkormányzat. A szakmai anyag szerint szigorú és takarékos gazdálkodással Kispest megőrzi az önkormányzat költségvetési stabilitást, működési hiány és folyószámlahitel felvétele nélkül biztosítja a feladatok ellátást. A felszólalók közül többen jelezték, érdemi vitát a végleges számok tükrében lehet majd folytatni, hiszen a jelenlegi világgazdasági helyzetben hétről-hétre változhat a költségvetési környezet. A testület a tervek szerint februári ülésén tárgyalja a jövő évi költségvetési rendeletet.

Újabb uniós forrásra pályázik a kerület: siker estén a Corvin krt. 32. alatti Gondozási Központot felújítják, valamint az intézmény szakmai fejlesztésen és modernizáláson esne át.

A képviselők úgy döntöttek, hogy határozatlan idejű üzemeltetési és támogatási szerződést írjon alá a polgármester a Katonai József utcai sporttelep működtetésére a Kispesti Atlétikai Clubbal.

A panelprogram folytatásáról is szavazott a testület. Arról határozott, hogy a beérkezett pályázatokat lehetőségeihez mérten támogatja a kerület: a költségvetésben szereplő, összesen 40 millió forintot költségarányosan osztják ki a pályázóknak. Azokban a társasházakban, ahol önkormányzati tulajdonú lakások vannak, biztosítják a pályázati önrészt is, amely további 74 millió forintot jelent.

Elfogadta a testület az Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az U-19 Közalapítvány és a Kispesti Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány tavalyi működéséről szóló beszámolókat.

Ötmillió forint kiegészítő támogatást nyújt az önkormányzat a Reménység Két Tanítási Nyelvű Keresztény Általános Iskolának a zavartalan működés biztosítására. Az összegre a tanulók létszámának emelkedése miatt van szüksége az oktatási intézménynek.
(11 kép)
      
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |