Kiegyensúlyozott évet tervez a kerület

2009.02.18.

Wekerlei Tulipán-díj, elfogadott költségvetés 2009-re, együttműködés a Főtávval – sűrű programja volt kedden a képviselő-testületnek. A kerület pályázatot nyújt be a komposztálás népszerűsítésére, és támogatja a koraszülöttek mentését végző alapítványt.

Bazsó Zoltán - Várnai Zoltán

A napirend elfogadása előtt kért szót Nagy Tamás képviselő, a Wekerlei Társaskör Egyesület (WTE) elnöke. Elmondta, a WTE a Wekerlei Tulipán-díj arany fokozatát ítélte Kispest önkormányzatának, mert a kerület kiemelkedően – 30 millió forinttal – támogatta Wekerletelep centenáriumi ünnepségeit. Köszönte a képviselőknek, hogy annak idején egységesen igennel szavazták meg a centenáriumi költségvetést. A testület nevében a polgármester vette át a díjat.

A rövid zárt ülést követően először a tavalyi év költségvetéséről szóló rendeletet módosították, majd az idei büdzsét tárgyalták a képviselők. Gajda Péter polgármester – hangsúlyozva, hogy a folyószámla-egyenleg jelentős pluszt mutat – azokat a jelentősebb tételeket ismertette a testülettel, amelyekkel az idei évet tervezi a kerület.

Elmondta, a Zöldprogram 2009-ben is kiemelt szerepet kap. Összesen több mint 120 millió forint lesz játszóterek felújítására, a Nagysándor és Petőfi utcák közötti játszóparkra vár a leglátványosabb munka. Tovább bővül a Térfigyelő Program, javul a közvilágítás. Több forrás jut a sportra, és két műfüves focipálya építése is kezdődik. Uniós pályázaton több mint 500 millió forintot nyert a kerület a szociális és az egészségügyi terület fejlesztésére, az Egészségügyi Intézet korszerűsítésére további 70 milliót szán az önkormányzat. A tavalyinál több jut a civil szervezeteknek, és folytatódik a nevelési-oktatási intézmények polgármesteri programban is meghirdetett komplex felújítása: mintegy 140 millió forint lesz az Ady iskola, illetve a Mese-Vár és az Arany óvodák rekonstrukciójára. A panelprogramot a tavalyihoz hasonló összeggel kívánja támogatni a kerület és lesz forrás a köztisztviselők és közalkalmazottak jutalmazására is – sorolta a polgármester, hozzátéve: „stabil, kiegyensúlyozott évet tervezünk, a körülöttünk zajló folyamatok ellenére”.

Kránitz Krisztián, a költségvetési bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy a 2006-ban elkezdett munka, a takarékos gazdálkodás eredménye már látható. Elmondta, minden munkahelyet megtart az önkormányzat, s a fő hangsúlyt a munkahelyteremtés kaphatja 2009-ben. Példaként a Közpark Kft.-t említette, amely 37 embert tud közmunkán foglalkoztatni. Zárszavában a polgármester hangsúlyozta, „nem pénzt, szociális segélyt szeretnénk az embereknek adni, hanem munkát”.

A 2009-es költségvetés a bevételi főösszeget kicsivel több, mint 11, 2 milliárd forintban, a kiadási főösszeget mintegy 11,5 milliárd forintban határozza meg. A működési hiányt a főösszeg 1 százalékában, 150 millió forintban tervezi, amely az előre nem látható feladatokra tartalékba kerül.

Módosította a testület a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló rendeletet. A változtatás értelmében a felső- és középfokú iskolai végzettségű munkatársak a korábbi 6 százalék helyett 2009. januártól egységesen 10 százalékos illetménykiegészítést kapnak.

Döntöttek a képviselők: a Zrínyi utca 2. esetében az önkormányzat él elővásárlási jogával. (Az ingatlant a fővárosi önkormányzat 2008. novemberében versenytárgyaláson értékesítette a LIDL Bt. részére, ám a kispesti önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg.) Írásos előterjesztésében a polgármester azért érvelt az elővásárlás mellett, mert a LIDL szándékával szemben – amely kereskedelmi tevékenység megvalósítását célzó épületegyüttes kialakítását tervezte – az önkormányzat lakó és sportcélú épületeket képzelt el a területen. A testület a hasznosításról is döntött: az ingatlant a az A’DIOS-PLUS Kft. veszi meg az önkormányzattól.

Együttműködést köt az önkormányzat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel (Főtáv) az Ökuplusz program széleskörű kerületi megismertetésére. A megállapodás szerint a Főtáv ingyenes vizsgálatokat is elvégez az önkormányzati intézmények energetikai hatékonyságának növelése érdekében. Az első ilyen elemzést a legnagyobb kerületi hőfelhasználónál, a Puskás iskolánál készítik el a szakemberek.

Pályázatot nyújt be a kerület a Közép-magyarországi Operatív Program „Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, teljesülésüket elősegítő mintaprojektek, beruházások” című kiírására. A pályázat célja a komposztálás népszerűsítése Kispesten. A testület biztosította az 5 százalékos – 2,6 millió forintos – önrészt is a pályázathoz.

Szanálási területen lévő ingatlant vásárolt az önkormányzat a Török utcában. A kerület 78 millió forintot fizet a mintegy 600 négyzetméteres telken lévő ingatlanokért.

Kisebb vita kerekedett egy önkormányzati tulajdonú esztergomi ingatlan tervezett értékesítése kapcsán. A terület még 1996-ban került az önkormányzat tulajdonába, azóta Kispest már többször írt ki pályázatot az értékesítésére, melyek mind eredménytelenek voltak. Most az esztergomi önkormányzat tett ajánlatot a területre, azonban a kispesti képviselők kevesellték az árat, és további értékbecslést kértek. Az előterjesztő végül visszavonta előterjesztését, így újabb szakvélemény készül az ingatlan becsült értékéről.

Kétszázötvenezer forinttal támogatja Kispest a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért szervezetet. A kerület már a korábbi évek során is többször segítette a koraszülöttek és újszülöttek speciális mentését végző kiemelkedően közhasznú szervezet munkáját.

Ingyenesen juthat hangszerekhez a tavaly februárban alakult, a honvédség, a határőrség és a rendőrség nyugállományba vonult hivatásos fúvós zenészeiből álló Obsitos Zenakar. A KMO-ban működő, jelenleg 34 tagú együttesben a legtöbb zenész eddig kölcsönhangszerekkel játszott. A zenekar hangszerigényeinek növelésére a kerület felvette a kapcsolatot a Honvédelmi Minisztériummal, akik támogatták a kérést, és térítésmenetesen adnak át hangszereket a kispesti önkormányzatnak.

Elfogadta a testület a személyes gondoskodást nyújtó intézmények – a Segítő Kéz Kispesti Gondozó Szolgálat, valamint a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ – fenntartói ellenőrzéséről és a szakmai munka eredményességének értékeléséről szóló beszámolót.

Elfogadta a testület a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról szóló beszámolót. Dr. Istvánfi Sándor jegyző hangsúlyozta, csökkentett létszámmal és megnövekedett feladatokkal is jól működött az elmúlt évben az intézmény, melynek tovább erősödött szolgáltató jellege. Mint mondta, más kerületekkel összehasonlítva is megállja a helyét Kispest, megítélése szerint dobogós helyen van a hivatal a fővárosi mezőnyben. A testületet alkotó frakcióvezetők mind elismerték a jó teljesítményt, s egyenként köszönték meg a hivatal dolgozóinak a tavalyi évben végzett munkát.
(14 kép)
            
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |