Kitüntetett kispestiek

2003.06.12.

Kitüntetésekkel ismerte el a Kispestért végzett munkát június 11-i ünnepi testületi ülésén az önkormányzat. Ketten Kispest Díszpolgára címben részesültek, tizenketten Kispestért Díjat, tizenöten Dicsérő Oklevelet kaptak. Hat pedagógust kiemelkedő tevékenységéért tüntettek ki.

Az 1914-ben született Kocsis Józsefet lokálpatriotizmusáért, a Wekerletelep érdekében kifejtett tevékenységéért tüntették ki a díszpolgári címmel. A 85 éves Koroly Tivadar György elismerésével az 56-os forradalom és szabadságharc hőse, egyben valamennyi kispesti 56-os előtt tisztelgett az önkormányzat.

A Kispestért Díjat kapottak közül Dr. Ambrózy Judit , a Kispesti Egészségügyi Intézet gyermekorvosa a körzetébe tartozó közel 1.000 gyermek egészségét, a családok biztonságát szolgáló elhivatott munkájáért, átlag feletti szakmai tevékenységéért; Dr. Fábián István , a Kispesti Jézus Szíve Templom plébánosa, érseki tanácsosa, az egyháztudományok doktora a hívek lelki békéjéért, a rászoruló, elesett emberekért végzett áldozatos munkájáért; Fodor Györgyné , a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának megbízott vezetője, átlag feletti felelősségérzettel és hivatástudattal végzett munkájáért, a hagyatéki és az anyakönyvi feladatok példamutató ellátásáért; Dr. Futó Gyula , a Kispesti Egészségügyi Intézet belgyógyász és radiológus szakorvosa, a Műszerügyi Bizottság elnöke, a Röntgen Szakrendelés vezető főorvosa a diagnosztikus osztály fejlődésében betöltött szerepéért, a kerület orvosai részére biztosított szakmai segítségért; Jobbágy István , a Kispesti Atlétikai Club elnöke a kerületi verseny- és tömegsport elhivatott támogatásáért, az ifjúság testi és szellemi fejlődését elősegítő tevékenységéért; Juhos-Kissné Udvari Hajnalka , képzőművész, az Erkel Ferenc Általános Iskola rajz, környezetkultúra, művészettörténet és technika tanára az értékek megőrzését és közvetítését célzó művészi és tanári munkájáért, művészi és tanítói létében is következetes, a műveltség gyarapítását szolgáló tevékenységéért; Dr. Labay Attila , mezőgazdasági szakértő a hivatal tudatos környezet- és természetvédelmi tevékenységének támogatásáért, igényes és elismert szakírói és szakértői tevékenységéért; Lovász Jánosné , az Egészségügyi Intézet általános asszisztense a közel 40 évi lelkiismeretes szolgálatért, az Egészségügyi Intézet reuma szakrendelés vezető asszisztenseként végzett munkájáért; Rottenbücher János , a Kispesti Önkormányzat Káptalanfüredi Táborának gondnoka a kispesti dolgozók, családok pihenését szolgáló két évtizedes munkájáért, a vendégeket szolgáló, s a tábor jó hírnevét megalapozó tevékenységéért; Ruszinkó Mária , a Kertvárosi Általános Iskola igazgatója a szakmai és emberi értékek elhivatott képviseletéért, az iskola kiváló menedzseléséért, a teljesítményközpontú, hivatástudatra épülő csapatmunka mintaértékű megvalósításáért; Sebestyén Andrea , a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodavezetője kiváló szakmai felkészültséggel, rendkívüli felelősségérzettel végzett munkájáért, a szolgáltató önkormányzat kialakítását célzó tevékenységéért; Szamosi István , a Kós Károly Általános Iskola testnevelő tanára több évtizedes lelkiismeretes munkájáért, gyermekeink egészségét és személyiségfejlődését célzó kiváló szakmai munkájáért részesült a kitüntetésben.

Dicsérő Oklevelet kapott Ágoston Imréné , a Dolgozók Iskolája magyar-történelem szakos tanára, Békési Istvánné , a Polgármesteri Hivatal Adóügyi iroda munkatársa; Brezovai Lajosné , Kispesti Uszoda munkatársa; Curkánné Ambrus Katalin , a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója; Gróf Iván , a Nevelési Tanácsadó munkatársa; Kanalasné Keller Margit , az Arany János utcai Óvoda óvodapedagógusa; Kemenczei Sándorné , a Zalaegerszeg utcai Bölcsőde csecsemő- és gyermekgondozója; Póti Tímea , a Polgármesteri Hivatal Jegyzői iroda munkatársa; Réti Gábor , a Polgármesteri Hivatal Informatikai csoportvezetője; Samu Andrásné , a Kispesti Pedagógiai Szolgáltató Intézet pedagógiai előadója; Somogyi Gáborné , a Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda munkatársa; Dr. Szabadkai Attila , a Német Kisebbségi Önkormányzat 1998-2002. közötti elnöke; Vargáné Vankó Katalin , a Vass Lajos Általános Iskola tanítója; Víghné Vincze Erzsébet , a Kispesti Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat igazgatója; Zuborné Sallai Márta , a Kós Károly Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára.

Az ünnepi ülésen a képviselő-testület által adományozott Kispest Gyermekeiért Elismerő Oklevelet vehette át Dr. Albertné Olasz Júlia , az Eötvös József Általános Iskola humán munkaközösség vezetője, az iskola tanára és Guzsváry Csabáné , a Pannónia Általános Iskola tanítója.

A Közművelődési és Oktatási Bizottság által adományozott Elismerő Oklevél Kiemelkedő Pedagógiai tevékenységért Díjban részesült Czebáné Magassy Irén , a Kertvárosi Általános Iskola tanítója és Horváthné Oláh Margit , a Kós Károly Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára, felzárkóztató és tehetséggondozó pedagógus.

Ugyancsak két pedagógus - Czuczu Irina , a Kispesti Művészeti Iskola zongoratanára, korrepetitor, valamint Weiperth Vilmosné , az Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár - a polgármester által adományozott Polgármesteri Dicsérő Oklevél kiemelkedő pedagógiai tevékenységért díjat kapta meg.

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |