Millenniumi Emlékzászlót kapott Kispest


 

Ezer éves államiságunk fennállásának alkalmából a Magyar Köztársaság kormánya Millenniumi Emlékzászlót adományoz minden önkormányzatnak. Kispest Önkormányzata június 14-én a Városháza előtt megrendezett nagyszabású zászlóátadású ünnepség keretében Dr. Áder Jánostól, az országgyűlés elnökétől vehette át a millenniumi zászlót.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, majd Dr. Áder Jánosnak az országgyűlés elnökének ünnepi beszédével folytatódott. Az országház elnöke beszédében méltatta a magyar államiság ezer esztendejét, valamint Kispest fennállásának 130 éves folyamatos, töretlen fejlődését. "Az ezredforduló fontos fordulópont életünkben, hiszen ezer esztendő terveivel, reményeivel, emlékeivel és álmaival léphetünk át az új évezredbe. Ezer esztendő értékeivel a szívünkben, és tapasztalataival a csontjainkban egy olyan magaslathoz érkeztünk, amelyről egy új évezred távlatai tárulnak fel előttünk." A házelnök ezután átadta a Millenniumi Emlékzászlót Sebestyén Márta zászlóanyának, Timár Béla polgármesternek és Dr. Istvánfi Sándor jegyzőnek.
A zászló átvétele után a polgármester megköszönte az országgyűlés elnökének, hogy elfogadta a kispestiek meghívását. Beszédében kiemelte, hogy "a zászló az összetartozás jelképe, és kifejezi azt az erőt és történelmet, amelyre remélhetőleg dicső jövőnket büszkén és magabiztosan építhetjük". A köszöntők után Sebestyén Márta felkötötte Kispest millenniumi zászlajára a millenniumi szalagot.
A Kispesten jelenlévő egyházak vezetői közös imádságát követően, Hegedűs László protonotárius kanonok megszentelte a zászló, amit ezt követően a Városháza homlokzatára tűztek ki. Az ünnepélyes eseményt a színvonalas, az alkalomhoz illően összeállított műsorszámok tették valóban felejthetetlenné. Tolcsvay László Bródy-dalokkal, Gálffí László pedig Márai Sándor soraival lépett a színpadra. Az Ady Endre Általános Iskola táncegyüttese magyar táncokat, a Kecskés együttes pedig XVII-XVIII. századi kuruc dalokat adott elő. Az esemény zárásaként részt vevők az Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusával közösen elénekelték a szózatot.

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |