Pályázati segítséggel újulhat meg a Wekerle

2008.05.16.

Wekerlei fejlesztésekre nyújt be pályázatot az önkormányzat. A csütörtöki ülésen egyebek mellett egyházi épületek felújítási támogatásáról, oktatásszervezési kérdésekről, a művészeti iskola tandíjának csökkentéséről és közérdekű felajánlásokról is döntött a testület.

A zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően a XIX. kerületi rendőrkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót fogadták el a képviselők, majd módosították a hivatal SZMSZ-éről, az egyes keretövezetekben gyakorolható tevékenységekről, valamint az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló rendeleteket.

„Wekerle, ahol értéket őriz az idő” címmel pályázatot nyújt be az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kerületi központok fejlesztését célzó felhívására. A kötelező mellékletként elkészített előzetes akcióterületi terv a Kós Károly tér zöldfelületi rehabilitációját, a Zrumeczky-kapu és a katolikus templom homlokzatának felújítását, a Wekerlei Gyermekház tetőterének beépítését és a Gutenberg téri piaci kistermelők árusító pultjainak cseréjét tartalmazza. A testület biztosította a 146 millió forintos pályázati önrészt, és támogatta, hogy az önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást kössön a Wekerlei Társaskör Egyesülettel és a Kispest Wekerletelepi Szent József Plébániával. A pályázaton való részvétel feltételei között szerepelt a Városfejlesztési Társaság létrehozására irányuló szándéknyilatkozat és az Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése is.

Döntöttek a képviselők az egyházi funkciót szolgáló kerületi épületek felújítására benyújtott pályázatokról. A költségvetés 4 millió forintot biztosított a célra. A Nagyboldogasszony Főplébánia 400 ezer, a Rózsatéri Református Egyházközség és a Zsidó Hitközség XVIII-XIX. kerületi Körzete 100-100 ezer, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 450 ezer, a Wekerle-telepi Református Egyházközség és a Kispesti Evangélikus Egyház 600-600 ezer, a Központi Református Egyházközség 350 ezer, a Wekerle-telepi Szent József Plébánia 300 ezer, a Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia 850 ezer, a Magyarországi Baptista Egyház Kispesti I. Gyülekezete 250 ezer forint felújítási támogatást kapott.

Öt nevelési-oktatási intézményt érintenek azok a változások, amelyekről határoztak a képviselők. A Berzsenyi utca 8-ban működő Felnőttek Kispesti Iskolája Általános Iskola és Gimnázium július 1-jei hatállyal megszűnik, jogutódja a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium lesz. A gimnázium alapfeladata az esti munkarend szerinti középfokú felnőttoktatással, az Eötvös József Általános Iskola alapfeladata általános iskolai felnőttoktatással bővül ki. A Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény júliustól a Berzsenyi utca 8. megüresedő épületrészébe költözik, és az intézményben megszűnik az óvodai nevelés. A korábban a Nevelési Tanácsadóhoz integrált feladatok a Mórához kerülnek, ezért a tanácsadó létszáma 4 fővel csökken, ugyanekkor az iskoláé ugyanennyivel nő.

Átlagosan 14 százalékkal csökkentette a testület a Kispesti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak térítési díját és tandíját. A rendeletmódosítás szeptember 1-jén lép hatályba. Jelenleg tucatnyi telephelyen 780 diákot oktatnak a negyvenéves intézményben, melynek zeneművészeti ága tavaly kiváló minősítést kapott. A következő tanévtől a művészeti iskola székhelye a Móra iskola korábbi helyén, az Irányi utca 2. alatti épületben lesz.

Két közérdekű felajánlást fogadtak el a képviselők. A SPAR Magyarország Kft. 72 millió forintját a Kossuth tér felújítására, az R-CO Zrt. által felajánlott 110 milliót a Városház tér rekonstrukciójára fordítja az önkormányzat.

Három alapítvány kapott támogatást. A Klubhálózat Kispest Alapítvány részére 250 ezer, a Kispesti Idősekért Alapítványnak 80 ezer, a „DIXI” Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány számára 75 ezer forintot szavazott meg a testület.

Elfogadták a képviselők az Egyesített Bölcsődék Érdekképviseleti Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzatát, és határoztak arról, hogy Chernel Erika, a KOSIE Bizottság tagja legyen a fórum képviselője.

Megoldás születhet a Kossuth téri piac hulladéktárolójának szagtalanítása ügyében. A polgármester felkérésére készített VAMÜSZ-javaslat szerint a bűzmentesítés a hulladékkezelés rendjének változtatásával (több tároló kihelyezése, gyakoribb ürítésük és elszállításuk), valamint vegyi koncentrátum és levegőszagtalanító készülék együttes alkalmazásával megoldható lehet.
(6 kép)
      
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |