Rendkívüli testületi ülés a nyári szünet után

2011.08.11.

Bővítette a házi segítségnyújtás készülékeinek számát, városfejlesztési szerződést kötött a Forrásház-projekt munkálataira, és bizottsági alelnököket választott csütörtöki ülésén Kispest képviselő-testülete. A nyári szünet után most először ülésezett a testület.

A zárt ülést követően a képviselők elfogadták a Budapesti Főváros Kormányhivatala törvényességi észrevételét, és bizottsági alelnököket választottak: az Ügyrendi és közbeszerzési bizottság alelnökének dr. Lélfai Koppányt, a Tulajdonosi bizottság alelnökének Lackner Csabát, a Várospolitikai és városüzemeltetési bizottság alelnökének Marsalné Kovács Juditot, a Szociális és lakásügyi bizottság alelnökének Fekete Márkot, a Környezetvédelmi bizottság alelnökének Vidra Zoltánt és a Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság alelnökének dr. Lélfai Koppányt választotta meg a képviselő-testület. Döntöttek arról, hogy a Táncsics Mihály utcai gyermekorvosi szakrendelőt a forgalom képes vagyon körébe sorolják, és a könyvvizsgálói feladatokra a közbeszerzési pályázaton győztes céggel köt szerződést az önkormányzat.

Az önkormányzat és a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft. közötti együttműködési megállapodásra mondtak igent a képviselők. A keretmegállapodás a városfejlesztési feladatok ellátásáról szól, az önkormányzat és az EU elvárásai alapján készült, és elengedhetetlen feltétele a további pályázati feladatok sikeres lebonyolításának. A szerződést 2012. június 30-áig kötötték a felek. A cég egy másik megállapodás alapján közreműködik a Forrásház Gondozási Központ projekt megvalósítási munkálataiban, a közbeszerzések lebonyolításában.

Elfogadta a képviselő-testület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 125 készülékről 200 készülékre bővítését. A Segítő Kéz Gondozó Szolgálat az eddigi pozitív tapasztalatai alapján kezdeményezte az előterjesztő Vinczek György alpolgármester a szolgáltatás bővítését. A készülékekkel az idős, sokszor beteg, nehezen mozgó kispesti emberek életkörülményein, mindennapjain lehet javítani. Cél a lehető legtöbb szociálisan rászoruló idős kispesti bekapcsolása a rendszerbe.

Egyetértett a testület a polgármester előterjesztésével, így a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben működő Pedagógiai Szolgáltató felvehet még egy pedagógust. Az új munkatárs az eddig hiányzó sportszakértői feladatot fogja ellátni a sajátos nevelési igényű gyermekeket is ellátó intézetben.
    
(20 kép)


iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |