Száz évvel ezelőtt...


1902. február 7-én Budapesten született dr. Jahn Ferenc, akit fiatalon, 43 éves korában, 1945. május 5-én Dachauban megöltek.

Kispesten élt, és kortársai, mint a szegények orvosát ismerték. A dolgozó embereket gyógyítva ismerte fel, hogy a betegségek nagy része megelőzhető. Fáradhatatlanul küzdött-szóban és írásban is- a dolgozók szociális helyzetének javításáért, az elmaradott, alacsony színvonalú, egészségtelen lakásállomány felszámolásáért. Kiállt a munkások addiginál nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülése mellett és sokat tett annak eléréséért, hogy élelmezésüket, ruházkodásukat minden időszakban megfelelő szinten biztosítani tudják. A társadalmi igazságtalanság vezette Őt a szocialista orvosok közé, akiknek a későbbiek folyamán irányítójuk, titkáruk lett. A fasizmus felé haladó országban élete nem volt biztonságban. Több évi börtön után a németek hurcolták el Dachauba.
Dr. Jahn Ferenc nevét kerületünkben utca és emléktábla őrzi. 2000-ben a város vezetése és önkormányzata a mártírhalált halt orvosnak a "Kispest díszpolgára" címet adományozta.

Chwala Tibor

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |