Személyi változásokról döntött a testület

2011.01.21.

Közfoglalkoztatási pályázat benyújtásáról, a Vöröskereszt és a Közös Sors Egyesület támogatásáról, valamint személyi változásokról is döntött csütörtöki ülésén Kispest önkormányzatának képviselő-testülete.

A zárt ülést követően egyperces néma felállással emlékezett a testület a nemrégiben elhunyt Kisberk Lászlóra, a BKIK elnökségének tagjára, a XIX. kerületi tagcsoport elnökére, valamint Cséki Imrére, a polgármesteri hivatal korábbi munkatársára.

Módosította az önkormányzat a kerület vagyonrendeletét. A változás szerint a testület kivonta a Katona József utca 3. alatti sportpályát az önkormányzat törzsvagyonából, és a forgalomképes vagyon körébe sorolta át.

Elfogadták a képviselők a Kispest Kft. 2010. második félévére vonatkozó beszámolóját a cég tevékenységéről, valamint a Wekerle, ahol értéket őriz az idő és a Forrásház Gondozási Központ uniós pályázatok helyzetéről.

Közfoglalkoztatási pályázatot nyújt be az önkormányzat a Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt felhívásra, rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében 217 ember három hónapos, napi 4 órás foglakoztatására, valamint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 10 ember égész éves, napi 8 órás foglalkoztatására. Támogatta a testület, hogy a 2010 októberét megelőzően megkötött közfoglalkoztatási szerződések finanszírozását (mintegy 11 millió forint) 2011. február végéig teljes egészében vállalja az önkormányzat. Az előterjesztő Vinczek György alpolgármester arról beszélt, hogy a pályázatot a foglalkoztatási és szociális tárgyú törvények módosításai indokolták, amelyekhez alkalmazkodni kell. Elmondta: a támogatásból az önkormányzat ugyanannyi embert tud alkalmazni, mint korábban, de a 8 helyett csak 4 órában és csak három hónapig. Hozzátette: visszafordul a korábbi „segély helyett munkát” célkitűzés, mert az új változások a gyakorlatban sokkal inkább a segélyezés újbóli előtérbe kerülése felé hatnak majd a jövőben. Mihály András felvetésére, miszerint a korábbi rendszer nem jól működött, az alpolgármester azt mondta, Kispesten jó célt szolgált, és jól működött a közfoglalkoztatás: összesen 217 ember vett részt hosszabb-rövidebb ideig – átlagosan 7-8 hónapig – a közfoglalkoztatásban 2010-ben.

Igent mondtak a képviselők a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezetének kérésére: így a karitatív szervezet az év első három hónapjában 15 fős átmeneti krízisszállást alakíthat ki a Báthory utcai nappali melegedőben. A három hónapos időszakra egyszeri 750 ezer forintos támogatást is biztosítottak a szolgáltatás fenntartásához.

Támogatta a testület a Közös Esély Egyesület kérelmét, és egy év határozott időtartamra, 25 ezer forint kedvezményes bérleti díj megfizetése mellett bérbe adta az egyesületnek az Eötvös utca 5. alatti 241 négyzetméteres, önkormányzati tulajdonú helyiséget. A bérleménybe költözik át a kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is.

Tekintettel nyugdíjba vonulására, Dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte. A testület a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó pontja alapján 2011. augusztus 30-i határidővel felmentette tisztségéből. A frakciók megköszönték Dr. Istvánfi Sándor munkáját, aki úgy fogalmazott, „megtiszteltetés, hogy ezt a hivatalt vezethettem.” Az önkormányzat február végi határidővel pályázatot ír ki plusz egy aljegyzői tisztség betöltésére is.

Lemondott helyi önkormányzati képviselői megbízatásáról Dr. Tarnai Richárd. Kispest országgyűlési képviselője az újonnan alakult Pest Megyei Kormányhivatal élére került. Képviselői helyét Dr. Lélfay Koppány vette át, aki egyben tagja lett az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságnak, valamint a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottságnak is. Dr. Tarnai Richárd helyett a jövőben Lazányi Ferenc vezeti az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságot. Balogh Csilla a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság, Vasók Attila az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság munkáját segíti külsős tagként.
(9 kép)
      

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |