Több változás a szociális rendeletben

2009.04.22.

A keddi ülésen a képviselők elfogadták a tavalyi év zárszámadását, egyebek mellett módosították a szociális és lakásrendeleteket, döntöttek az egyházi épületek felújításának támogatásáról, valamint új testvérvárosi kapcsolat létesítéséről.

B. Z. – V. G. Z.

A zárt ülést követően elsőként az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról alkotott rendeletet a képviselő-testület. Gajda Péter elmondta, a kerület gazdasági helyzete az elmúlt 10-15 évben nem volt olyan stabil, mint most, s ez így is marad, ha a jövőben is a költségvetési terv alapján gazdálkodik Kispest. Hozzátette, a tavalyi évet 960 millió forintos többlettel zárta az önkormányzat, úgy, hogy sikerült megvalósítani a fejlesztési elképzeléseket is. Kispest felkészülten néz a válság elé – hangsúlyozta a polgármester. A takarékos gazdálkodás eredményét az ellenzék is elismerte: Dr. Fried Miklós pozitívnak tartotta, hogy megállt a vagyonfelélés.

Kiegészítette és módosította a testület a kerületi lakosok szociális és gyermekvédelmi ellátásáról szóló rendeletet. Több kisebb módosítás és pontosítás mellett az egyik legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult 55 év felettiek együttműködési szabályait beemelték a rendeletbe. Pontosították a Közpark Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatait is. Csökkent az elismert havi lakásfenntartási költség és a háztartás havi összjövedelmének százalékos aránya. Szigorodtak a méltányossági ápolási díj jogosultsági feltételei azzal, hogy a jövőben az ápolt személynek is bejelentett kispesti lakással kell rendelkeznie. Mostantól az átmeneti segély természetbeni formájaként alkalmazott hátralékkiegyenlítő támogatás esetében is vizsgálja a hivatal a háztartásban élők vagyoni viszonyait. Lényegesen, 20 százalékkal emelkedett az anyasági támogatás gyermekenkénti összege is. Közgyógyellátás esetén az egyedül és a családban élőknél is emelkedett a jogosultság jövedelmi értékhatára. Ugyancsak növekedett a jogosultság jövedelmi értékhatára adósságkezeléskor, és a szolgáltatásba bevonható közüzemi díjtartozások köre is új elemmel – a vezetékes gázdíjtartozással – bővült. Egyéb természetbeni szociális ellátásként került be a rendeletbe, hogy amennyiben az éves szociális előirányzat lehetővé teszi, karácsony előtt az időskorúak járadékában, az alanyi jogú ápolási díjban és a rendszeres szociális segélyben részesülőknek, valamint a Kispesti Önkormányzat által működtetett szociális és gyermekjóléti intézmények által javasolt rászoruló kispestiek, illetőleg családok részére karácsonyi élelmiszercsomagot vagy élelmiszerutalványt biztosít a kerület.

Módosult a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet: a jövőben egyszerűbb és gyorsabb lesz a helyiségek bérbeadása. A jószolgálati biztosíték elnevezés óvadékra változott, amit minden helyiségbérlés esetén fizetni kell.

Változott a lakóközösségi tulajdonban lévő lakóépületek felújítási támogatásáról szóló rendelet is: gáz-alapvezeték cseréjére a Gázművek már nem, csak az önkormányzat ad támogatást a lakóközösségeknek.

Elfogadták a képviselők a Dél-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság tavalyi évről szóló beszámolóját. Köztudott, a kerület idén híradós szoba kialakításához és szolgálati beszerzéséhez is támogatást nyújtott a tűzoltóknak. Ugyancsak elfogadta a testület a Kispesti Polgárőr Egyesület 2005-2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót is.

Műfüves focipályát építtet az önkormányzat a Vass iskolában. A beruházásra 2 millió forint minisztériumi támogatást és az Ollé Program keretében mintegy 20 millió forintos hitelt kap a kerület. (Műfüves pályával bővül idén az Eötvös iskola is, ezt közcélú felajánlásból valósítja meg az önkormányzat.)

Elbírálta a testület az egyházi funkciót szolgáló kerületi épületek felújítására benyújtott pályázatokat. Idén összesen 4 millió forinttal támogatja a kerület a munkákat.

Döntött a testület: szociális élelmiszerbolt nyílhat a jövőben az Üllői út 250. alatti évek óta kihasználatlanul álló önkormányzati ingatlanban.

Az önkormányzat öt évre a Wekerlei Társaskör Egyesületnek adja bérbe a Kós Károly tér 12-13. alatti társasház udvari épületében lévő helyiséget, amit a civil szervezet raktárként kíván használni.

Kispest testvérvárosi kapcsolatot létesít a lengyelországi Krzeszowice városával. A Krakkó közelében erdős vidéken található 30 ezer lakosú település gyógyszállót üzemeltet, a városban jelentős a hegymászóturizmus is. A Kispesti Lengyel Kisebbségi Önkormányzat régóta kapcsolatot ápol Krzeszowicével.

Kispesti Klubot hoz létre a Kispesti Romákért Egyesület az önkormányzattól bérelt Attila utca 52. alatt. Az egyesület olyan közösségi házat szeretne kialakítani az épületben, amely elősegíti a romák és a többségi társadalom közötti párbeszéd javítását.

Licitálásos pályázaton értékesíti az önkormányzat az Esztergom Árok utca 44. alatti ingatlanát. (A területen a közelmúltban tartottak helyszíni szemlét a képviselők.) A licitálás kiinduló árát 70 millió forintban határozták meg.

Elfogadta a testület a Közpark Kft., és a Kispesti Egészségügyi Intézet 2009. évi működéséről, valamint a KMO Mondj nemet című drogprevenciós munkájáról szóló beszámolókat.

A Közoktatási Intézkedési Terv kétéves felülvizsgálatáról szóló jelentést is elfogadták a képviselők. A 7 éves időszakra vonatkozó tervet 2007-ben szavazta meg a testület.
(8 kép)
             
iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |