Újra lesz posta Wekerletelepen?

2010.06.16.

Az önkormányzat támogatja az árvízkárosultakat, szeretné, ha újra kinyitna a posta Wekerletelepen. A keddi ülésen egyebek mellett európai uniós pályázatok benyújtásáról, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás bővítéséről, nevelési intézmények vezetőinek megbízásáról, valamint kerületi alapítványok pályázati támogatásáról is döntött a képviselő-testület.

Napirend előtt a polgármester javaslatára arról döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat 500 ezer forintot ajánl fel az árvízkárosultak javára, és 500 ezer forinttal támogatják az uniós kerületi élelmiszersegély-programot.

Ugyancsak napirend előtt jelentette be Szemők Gábor képviselő, hogy a kerületi SZDSZ márciusban kizárta soraiból, ezért a jövőben független képviselőkét látja el feladatát, valamint az SZDSZ-frakció vezetését.

A zárt ülés után elsőként a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet módosította a testület, majd a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési projektjéről szóló tájékoztatót vették tudomásul a képviselők.

Együttműködési megállapodást kötött 2010. július 1-vel az önkormányzat a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft.-vel a „Wekerle, ahol értéket őriz az idő” európai uniós pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatok ellátására 2010. december 31-ig, valamint városfejlesztési feladatok elvégzésére 2011. június 30-ig. A kft.-vel június 30-án jár le mindkét megállapodás, ám a wekerlei EU-s projekt az év végéig tart, s ennek pályázati feltételei alapján az önkormányzatnak kötelessége 5 évig üzemeltetni a városfejlesztési társaságot.

Elfogadták a képviselők a polgármester és dr. Balogh Pál képviselő indítványát a wekerlei kisposta visszaállításáról. Gajda Péter elmondta, a hivatalt 2008-ban zárta be a Magyar Posta hatékonysági és versenyképességi okokra hivatkozva, az akkori országgyűlési képviselő, az önkormányzat és a lakosság tiltakozása ellenére. Hozzátette, Fellegi Tamás miniszter nyilatkozata a bezárt kisposták újranyitásáról adta az alapját az indítványnak. Egyben kérte az új országgyűlési képviselőt, támogassa a javaslatot, és együtt érjék el, hogy megnyíljon a wekerlei postahivatal. Dr. Tarnai Richárd támogatásáról biztosította a polgármestert.

A testület támogatta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bővítését, a döntéssel 125-re emelkedik a készülékek száma. A szociális ágazatot felügyelő Vinczek György alpolgármester arról tájékoztatta a képviselőket, hogy tavasz folyamán technikailag teljesen megújult a rendszer, ennek eredményeként hatékonyabb lett a segítség: gondozottak és gondozók már szóban is kommunikálhatnak egymással. Hozzátette, jelenleg 100 eszköz üzemel, 8 ügyfél már most készülékre vár, ezért indokolt a szolgáltatás bővítése.

Uniós pályázati támogatással két, már működő programot akar folytatni az önkormányzat: a testület mindkét önerőt nem igénylő pályázat benyújtására rábólintott. A 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését célzó Biztos Kezdet programot 2007-ben indította el a Kispesti Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ. A mostani TÁMOP pályázatra 2010. június 30-ig lehet pályázni, maximálisan 50 millió forint nyerhető el. Az Általános iskolai felső tagozatos tanulók komplex integrációs programjára 2008-ban már sikeresen pályázott az önkormányzat, 2009 áprilisától 2010 márciusáig 123 gyermeket vont be a programba a családsegítő. Az idei pályázatot 2010. szeptember 10-ig lehet belyújtani, és 80 millió forint az elnyerhető összeg.

A képviselők hat kerületi, önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézmény vezetői megbízásáról döntöttek. 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig Bihari Péter a Puskás Ferenc Általános Iskolát, Petrovics Judit a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumot igazgatja. Juhász Sándorné a Mézeskalács, Lassu Béláné a Százszorszép, Opóczki Istvánné a Hársfa és Jabniczky Sándorné a Tarka-barka óvodát vezeti ugyanebben az időszakban.

Bizottsági határozatokat elfogadva több alapítvány támogatásáról is döntött a testület. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság határozatai alapján közművelődési tevékenységre a Wekerlei Tipegők a Huba Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány és a Csillagfény Bölcsőde Gyermekeiért Alapítvány egyenként 40 ezer, a Gyöngysor Alapítvány a Gyöngyszem Bölcsőde Gyermekeiért 30 ezer, a Kispesti Gyöngyvirág Kórusalapítvány 80 ezer forintot kapott. Ugyanez a bizottság nyári táboroztatásra 129 ezer forintot szavazott meg a DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítványnak, egészségmegőrző és betegségmegelőző tevékenységre egyenként 40 ezer forintot a Csillagfény és a Wekerlei Tipegők alapítványoknak, valamint sportszervezetek szabadidősportjára 100 ezer forintot a Kéz a Kézben Alapítványnak. A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az öntevékeny lakossági szervezetek működésének támogatására kiírt pályázaton a Kispesti Idősekért Alapítványnak 80 ezer forintot, az Esélyegyenlőség a Nagycsaládosoknak Alapítványnak, valamint a DIXI alapítványnak 100-100 ezer forintot szavazott meg.

Arról is döntés született, hogy szeptembertől gyógypedagógiai asszisztens dolgozik az Árnyas Óvodában, a fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportban.

Az ülés végén dr. Tarnai Richárd országgyűlési képviselő beszámolt az önkormányzati választási törvény módosításáról: a polgármesterrel együtt jelenleg 28 fős kispesti testület a várhatóan október elején sorra kerülő önkormányzati választást követően 18 főre csökken majd, 12 egyéni körzet lesz a kerületben, 5 képviselő pedig kompenzációs listán juthat be a testületbe.

Dr. Fried Miklós
arról hívta fel a figyelmet, hogy éjszakánként építkezés folyik a KÖKI-nél. Dr. Istvánfi Sándor címzetes főjegyző elmondta, ellenőriztette a helyzetet, s kiderült, hogy valóban volt éjszakai munka. Hangsúlyozta, a cégnek nincs engedélye az éjszakai építkezésre, ezért erről tájékoztatta az érintett hatóságokat.
(9 kép)
    

iwiw.hu | facebook | twitter | google | yahoo |